Menu

Více než 110 let šlechtění obilovin a dalších polních plodin

Akciová společnost SELGEN se zabývá šlechtěním nových odrůd polních plodin. Během více než stodesetileté šlechtitelské práce byly na našich šlechtitelských stanicích vyšlechtěny stovky odrůd registrovaných v ČR i v řadě dalších zemí. Jsme spolehlivým partnerem pro soukromé zemědělce, zemědělské podniky i semenářské firmy.

Naše odrůdy

Nabízíme odrůdy těchto plodin