Menu

Pšenice ozimá „A“ Turandot I na pozdní setí

24.4.2017
Kvalita zrna
Jakost  A
Obsah N látek v %  12,50
Objem hmotnost  790
Sedim.test Zeleny (ml)  73
Číslo poklesu  320
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin  STŘEDNÍ
Odolnost poléhání  STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost  VYŠŠÍ
K obilní předplodině  STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu  TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha)  4
Potřeba morforegulátoru  STŘEDNÍ – VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  DOBRÁ
Padlí travní klas  VYSOKÁ
Braničnatka list  VYSOKÁ
Braničnatka klas  VYSOKÁ
Rez pšeničná  DOBRÁ
Fusarium klas  VYSOKÁ

Turandot je novinka, která pochází z úhřetického šlechtění. Odrůda je registrována v roce 2012.

Vyznačuje se stabilní pekařskou jakostí A a velmi dobrým zdravotním stavem.

Agrotechnické charakteristiky

Odrůda má střední odnožovací schopnost a je vhodná do všech výrobních oblastí. Dobře reaguje na intenzivní způsob pěstování. Turandot dobře snáší výsev po kukuřici a také pozdní výsev, jak je patrné z grafu.

Výsev je možné zvolit ve středu až druhé polovině agrotechnické lhůty, dle oblasti pěstování.

Výsevek se jeví jako optimální 3-4 MKS, s přihlédnutím k daným klimatickým a půdním podmínkám oblasti,v případě setí po agrotechnickém termínu nebo při méně vhodných podmínkách pro vzcházení odrůdy doporučujeme navýšení výsevku o 0,5-1 MKS.

Hnojení dusíkem podle podmínek a intenzity pěstování, dále podle zvolené předplodiny a stavu porostu. Je třeba klást důraz na kvalitativní přihnojení. Celková dávka dusíku 120 – 200 kg/ha. Při dávkách kolem 200 Kg N/ha je vhodné aplikovat vyšší dávku morforegulátoru.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme na bázi CCC ke zvýšení odolnosti proti poléhání v dávce 1-1,5 l/ha ve vývojové fázi 25-30 BBCH. U intenzivně pěstovaných porostů lze doporučit v pozdějším období prostředky na bázi etephonu 0,3-0,5 l/ha.

Odolnost k chorobám

Turandot má vysokou toleranci fusariu v klase. Celkově můžeme zdravotní stav hodnotit jako velmi dobrý.

Fungicidní ošetření lze volit v obvyklé hladině, odrůda disponuje dobrou odolností k významným chorobám, střední dávky fungicidů jsou při běžném tlaku chorob dostačující.

Jakost

Turandot disponuje stabilní jakostí A.

 

nahoru