Menu

Nová ozimá peluška FROSTICA

1.4.2018

Frostica je teprve druhou ozimou peluškou registrovanou v České republice za dvacet let. Její předchůdkyně Arkta se stala významnou exportní komoditou do řady zemí v rámci EU i mimo ní. U odrůdy Frostica je zkombinován vysoký výnos zelené a suché hmoty s vysokou zimovzdorností. Je normálního listového typu s červenavě purpurovým květem. Má rychlý počáteční růst, její rostliny jsou středně vysoké až vysoké. V průběhu registračních zkoušek ÚKZÚZ Frostica překonávala kontrolní odrůdy pelušky ozimé vysokým výnosem zelené i suché hmoty. Podle ověření v mrazových testech vykazuje vysokou úroveň zimovzdornosti a rychlý počáteční růst. Významným faktorem je ve srovnání s kontrolními odrůdami vyšší odolnost ke komplexu kořenových chorob. Přínosná pro zemědělce je též velmi nízká až nízká hmotnost tisíce semen (HTS 100 až 120 g), která snižuje potřebu osiva na hektar.
Kvalitativní vlastnosti :
– vysoký výnos zelené i suché hmoty v obou ročnících zkoušek – 104,8 % na kontrolní odrůdu
Agrotechnické vlastnosti:
– rychlý počáteční růst

– listový typ – velmi dobře konkuruje plevelům

– středně vysoké až vysoké rostliny – 145 cm

– nadprůměrně odolná komplexu kořenových chorob

– odolnost k poléhání na úrovni kontrolní odrůdy

– nízká hmotnost tisíce semen – 100 až 120 g

 

 

nahoru