Menu

O nás

Akciová společnost Selgen se zabývá hlavně šlechtěním nových odrůd polních plodin a navazuje na tradici nepřetržité šlechtitelské činnosti původních šlechtitelských společností, zahájené v letech 1903-1905 za asistence tehdejších předních českých zemědělských odborníků. Během více než stoleté šlechtitelské práce byly na našich šlechtitelských stanicích vyšlechtěny a registrovány stovky odrůd, které přispěly k pokroku v rostlinné výrobě. Původní široký sortiment šlechtěných druhů polních a zahradních plodin se postupně zužoval a prohlubovala se specializace.

V současné době společnost disponuje pěti šlechtitelskými stanicemi a jedním testovacím střediskem. Každá stanice se specializuje na šlechtění konkrétních druhů polních plodin. Jednotlivá pracoviště však mezi sebou spolupracují na bázi přezkušování materiálů, z důvodu ověření výsledků v jiné lokalitě naší země. Pozitivem tedy je, že odrůdy společnosti Selgen vznikají v podmínkách České republiky a jsou pro Vás, pěstitele, takzvaně „šité na míru“. Výhodu domácího prostředí Vám naše odrůdy dovedou dokázat svojí kvalitou i výnosy.

Селекционная программа по пшенице на селекционной станcии Uhretice, SELGEN 

nahoru