Menu

Arthur

Arthur je připravovaná novinka vhodná pro výrobu běžného typu piva s výbornou sladovnickou kvalitou.

Dolů

Stručná charakteristika

  • vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
  • dobrý zdravotní stav
  • výborná sladovnická kvalita
  • vhodný pro výrobu běžného typu piva


Pozn.: hodnoty jsou počítány na průměr kontrol v neošetřené variantě
Tocada není sladovnická odrůda

Hospodářské vlastnosti


2009, 2010, 2011 – V R. 2010 PŘERUŠENO ZKOUŠENÍ Z DŮVODU NEDOSTATKU OSIVA
POZN: zahrnuty roky s vyšším infekčním tlakem chorob a s častým výskytem poléhání.
Komplex hnědých skvrnitostí na úrovni ostatních odrůd sortimentu, neexistuje žádná odrůda odolná pyrenophoře!

nahoru