Menu

Sebastian

Sebastian je nosná odrůda sladovnického průmyslu. Výborná exportní komodita. Sebastian má významné postavení u velkých pivovarských skupin (Soufflet – 110 tis. tun ječmene).

Dolů

Odrůda vyšlechtěna společností Sejet.

Základní informace o odrůdě:

  • intenzivně odnožující odrůda
  • vynikající sladovnická jakost
  • vysoký a stabilní výnos
  • dobrý zdravotní stav
  • vyžaduje intenzivní způsob pěstování!

Sebastian je nosná odrůda sladovnického průmyslu. Výborná exportní komodita. Sebastian má významné postavení u velkých pivovarských skupin (Soufflet – 110 tis. tun ječmene).

  • Množitelské plochy v ČR 2011 – 15,1%
  • Sebastian má výsadní postavení má na francouzském, českém, polském a ukrajinském trhu.
  • Přírůstky výnosu zrna v ošetřené variantě (%) ÚKZÚZ 2007-2010

Sladovnická jakost VÚPS Brno 2008-2011   USJ 7,0

nahoru