Menu

Ječmen ozimý

Sortiment společnosti Selgen, a.s. nabízí výnosné moderní odrůdy ječmene ozimého šestiřadého i dvouřadého pro celou šíři pěstitelských podmínek v ČR i různou intenzitu pěstování. V nabízeném sortimentu jsou jak odrůdy z vlastního, českého, šlechtění, tak odrůdy zastupované, jež byly pro pěstitelské podmínky střední Evropy vyzkoušené v registračních zkouškách ČR a SR. Odrůdy z vlastního šlechtění jsou buďto registrované, nebo u nich probíhá registrační řízení, i v zahraničí, především ve státech, kde doceňují vyšší odolnost našich odrůd ke stresům zimy (Ukrajina, Bělorusko, Švýcarsko).

nahoru