Menu

Alissa

 Nadprůměrného výnosu i dobré kvality sklizeného zrna dosahuje při střední intenzitě pěstování.  Alissa má odolnost ke komplexu virových mozaik ječmene (BaYMV-1, BaMMV) založenou genem rym4.

Dolů

Odolnost chorobám
Plíseň sněžná VELMI DOBRÁ
Padlí travní STŘEDNÍ
Rez ječná DOBRÁ
Spála ječmene DOBRÁ
Hnědá skvrnitost (komplex) DOBRÁ
Ramulariová skvrnitost NIŽŠÍ
Choroby pat stébel STŘEDNÍ
Fusarium klas DOBRÁ
Virová mozaika ječmene (BaYMV) REZISTENTNÍ rym4
Kvalita zrna
Jakost NESLADOVNICKÁ
HTZ g 43
Podíl předního zrna nad 2,5 mm % 77
Agronomická data
Typ klasu ŠESTIŘADÝ
Rannost v metání POLOPOZDNÍ
Rannost ve zrání POLOPOZDNÍ
Délka rostlin STŘEDNÍ AŽ VYŠŠÍ
Počet produktivních stébel STŘEDNÍ
Odolnost poléhání DOBRÁ
Odolnost lámavosti stébla DOBRÁ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině STŘ. TOLERANTNÍ
Výsevní termín 20.9.-30.9.
Výsevek (MKS/ha) 3,5 AŽ 4,0
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
  • Alissabyla vyšlechtěna firmou Nickerson Pflanzenzuch GmbH, na českém trhu je zastupována a obchodována SELGEN a.s.Šestiřadá odrůda ALISSA byla v registračních zkouškách ČR zkoušena  v letech 1997 – 2000 pod označením NIC-935000 aregistrována roku 2000. Nadprůměrného výnosu i dobré kvality sklizeného zrna dosahuje při střední intenzitě pěstování.
  • Alissa je šestiřadá polopozdní, středně vysoká až vyšší nesladovnická odrůda, se střední odolností k vyzimování. Má dobrou regenerační schopnost a střední odnoživost. I přes mírně vyšší stéblo má dobrou odolnost k poléhání a lámavosti stébla, při střední intenzitě pěstování morforegulátory nevyžaduje. Odolnost k listovým chorobám má dobrou, fungicidní ošetření není v normálním ročníku nutné, pouze při pěstování po obilovině je vhodné použít fungicid proti stéblolamu. Alissa má odolnost ke komplexu virových mozaik ječmene (BaYMV-1, BaMMV) založenou genem rym4. Je vhodná do všech oblastí pěstování ozimého ječmene v ČR.  Nejlépe se v současnosti uplatňuje při střední intenzitě pěstování. Mezi šestiřadými odrůdami dosahuje střední HTZ, střední ale stabilní sklizně.
  • Výsevní množství doporučujeme od 3,5 mks do 4,0 mks na hektar. Pozdní výsev nelze doporučit, optimální výsevní termín v obilnářské oblasti je kolem 25.9.
  • Doporučená celková dávka dusíku na hektar je kolem80 kg(střední intenzita pěstování). Fungicidní ošetření není nutností, rentabilní efekt přináší při silném infekčním tlaku listových skvrnitostí a po obilovině proti stéblolamu. Použití morforegulátoru Alissa nevyžaduje, pouze v mimořádně silných porostech je vhodná stabilizace nižší až střední dávkou přípravku s ethefonem těsně před metáním.

nahoru