Menu

Campanile

Campanile má dobrou odolnost k vyzimování, vysokou regenerační schopnost a raný nástup jarní vegetace. Hlavní předností této odrůdy je vysoká odolnost k poléhání a lámavosti stébla.

Dolů

Odolnost chorobám
Plíseň sněžná VELMI DOBRÁ
Padlí travní DOBRÁ
Rez ječná DOBRÁ
Spála ječmene DOBRÁ
Hnědá skvrnitost (komplex) STŘEDNÍ
Ramulariová skvrnitost NIŽŠÍ
Choroby pat stébel VELMI DOBRÁ
Fusarium klas VELMI DOBRÁ
Virová mozaika ječmene (BaYMV) REZISTENTNÍ rym4
Kvalita zrna
Jakost NESLADOVNICKÁ
HTZ g 51
Podíl předního zrna nad 2,5 mm % 79
Agronomická data
Typ klasu DVOUŘADÝ
Rannost v metání POLOPOZDNÍ
Rannost ve zrání POLOPOZDNÍ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Počet produktivních stébel VYŠŠÍ
Odolnost poléhání VELMI DOBRÁ
Odolnost lámavosti stébla VELMI DOBRÁ
Mrazuvzdornost DOBRÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
Výsevní termín 20.9.-30.9.
Výsevek (MKS/ha) 3,5 AŽ 4,0
Potřeba morforegulátoru NÍZKÁ
  • Odrůda Campanile byla vyšlechtěna firmou Nickerson Seeds Ltd. (GB) z kombinace NSL 94-6632 x Regina, na českém trhu je zastupována a obchodována SELGEN a.s.Dvouřadá odrůda CAMPANILE byla v RZ ČR zkoušena v letech 2004-2006 pod označením NSL 99-8088 abyla registrována v roce 2007. Vysokého výnosu a velmi dobré kvality sklizeného zrna dosahuje v intenzivnějších pěstitelských oblastech ČR při střední až velmi vysoké intenzitě pěstování.
  • Campanile je dvouřadá polopozdní odrůda vhodná pro všechny pěstitelské podmínky v ČR. V registračních zkouškách ČR byla nejvýnosnější dvouřadou odrůdou zkoušeného sortimentu. Její vysoký výnosový potenciál se nejlépe uplatňuje při vyšší intenzitě pěstování. Má dobrou odolnost k vyzimování, vysokou regenerační schopnost a raný nástup jarní vegetace. Vyznačuje se dobrým zdravotním stavem, především odolností k rynchosporiové skvrnitosti (spála ječmene), rzi ječné a plísni sněžné. Hlavní předností této odrůdy je vysoká odolnost k poléhání a lámavosti stébla. Odrůda Campanile má rezistenci k virové mozaice ječmene založenou genem rym4 (odolný BaYMV-1, BaMMV). Zrno má kvalitní, se středním podílem předního zrna (79%), střední až vyšší HTZ (50-51g).  
  • U Campanile je doporučován výsevek 3,5 (max. 4,0) mks na hektar a setí v agrotechnickém termínu (v obilnářské oblasti 20.9. – 30.9.). Pozdní ani příliš brzký výsev nelze doporučit. Na pěstování po pšenici není tato odrůda citlivá.
  • Doporučená celková dávka dusíku na hektar je 90 až130 kg(vysoká intenzita pěstování). Je vhodné  použití jednoho fungicidního ošetření proti hnědé a ramulariové skvrnitosti (chlorothalonil, prothioconazole, tebuconazole). Do celkové dávky110 kgN na ha morforegulátor není pořeba, při vyšší úrovni hnojení je doporučeno ošetření střední dávkou morforegulátoru (ethephon + chlormequat-chloride, trinexapac-ethyl).

nahoru