Menu

Campill

Nadprůměrného výnosu i dobré kvality sklizeného zrna dosahuje při střední intenzitě pěstování.  Je vhodný téměř do všech poloh pěstování ozimého ječmene.

Dolů

Odolnost chorobám
Plíseň sněžná STŘEDNÍ
Padlí travní VELMI DOBRÁ
Rez ječná DOBRÁ – STŘEDNÍ
Spála ječmene DOBRÁ
Hnědá skvrnitost (komplex) STŘEDNÍ
Ramulariová skvrnitost NIŽŠÍ
Choroby pat stébel DOBRÁ
Fusarium klas DOBRÁ
Virová mozaika ječmene (BaYMV) CITLIVÁ
Kvalita zrna
Jakost NESLADOVNICKÁ
HTZ g 47
Podíl předního zrna nad 2,5 mm % 76
Agronomická data
Typ klasu ŠESTIŘADÝ
Rannost v metání POLOPOZDNÍ
Rannost ve zrání POLOPOZDNÍ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Počet produktivních stébel STŘEDNÍ
Odolnost poléhání DOBRÁ
Odolnost lámavosti stébla DOBRÁ
Mrazuvzdornost DOBRÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
Výsevní termín 20.9.-30.9.
Výsevek (MKS/ha) 3,5 AŽ 4,0
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
  •  Šestiřadá odrůda CAMPILL byla v ČR registrována roku 2005. Nadprůměrného výnosu i dobré kvality sklizeného zrna dosahuje při střední intenzitě pěstování.
  • Campill byl vyšlechtěn německou firmou Saatzuchtgesellschaft Strengs Erben, GmbH & Co. KG a je udržován na Šlechtitelské stanici Lužany, Selgen, a.s.
  • Campill je šestiřadá polopozdní, středně vysoká, nesladovnická odrůda, s dobrou odolností k vyzimování, palušce travní, spále ječmene a stéblolamu. Je vhodný téměř do všech poloh pěstování ozimého ječmene, pouze na lokalitách a v letech s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou může být poškozen plísní sněžnou.  Nejlépe se v současnosti uplatňuje při střední intenzitě pěstování. Má dobrou odolnost k poléhání a lámavosti stébla. Mezi šestiřadými odrůdami dosahuje střední až větší HTZ, střední ale stabilní sklizně a nadprůměrného výnosu předního zrna. Zařazení v osevním postupu po obilovině (pšenici) snáší dobře.
  • Výsevní množství doporučujeme od 3,5 mks do 4,0 mks na hektar. Pozdní výsev nelze doporučit, optimální výsevní termín v obilnářské oblasti je kolem 25.9.
  • Doporučená celková dávka dusíku na hektar je 60-80 kg(základní až střední intenzita pěstování). Pro střední intenzitu pěstování je vhodné  použití jednoho fungicidního ošetření proti rzi, hnědé a ramulariové skvrnitosti a pouze v mimořádně silných porostech nižší až střední dávku morforegulátoru (ethephon).

nahoru