Menu

Heidi

Nadprůměrného výnosu i dobré kvality sklizeného zrna dosahuje v intenzivnějších pěstitelských oblastech ČR při střední a vysoké intenzitě pěstování.

Dolů

Odolnost chorobám
Plíseň sněžná DOBRÁ
Padlí travní DOBRÁ
Rez ječná DOBRÁ
Spála ječmene DOBRÁ
Hnědá skvrnitost (komplex) STŘEDNÍ
Ramulariová skvrnitost STŘEDNÍ
Choroby pat stébel STŘEDNÍ
Fusarium klas DOBRÁ
Virová mozaika ječmene (BaYMV) CITLIVÁ
Kvalita zrna
Jakost NESLADOVNICKÁ
HTZ g 46
Podíl předního zrna nad 2,5 mm % 80
Agronomická data
Typ klasu ŠESTIŘADÝ
Rannost v metání POLOPOZDNÍ
Rannost ve zrání STŘEDNĚ RANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ AŽ VYŠŠÍ
Počet produktivních stébel STŘEDNÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Odolnost lámavosti stébla STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost DOBRÁ
K obilní předplodině STŘ. TOLERANTNÍ
Výsevní termín 15.9.-30.9.
Výsevek (MKS/ha) 2,8 AŽ 3,2
Potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
  • Heidi byla vyšlechtěna firmou Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Probstdorf, (A) z kombinace Theresa x T003 7359, na českém trhu je zastupována a obchodována SELGEN a.s.Šestiřadá odrůda HEIDI je registrovaná v Rakousku a na Slovensku (2007), v České republice je pěstována na základě evropského katalogu. Nadprůměrného výnosu i dobré kvality sklizeného zrna dosahuje v intenzivnějších pěstitelských oblastech ČR při střední a vysoké intenzitě pěstování.
  • Heidi je šestiřadá středně raná, středně vysoká až vyšší nesladovnická odrůda, se střední odolností k vyzimování. Má dobrou regenerační schopnost a odnoživost. Odolnost k listovým chorobám má dobrou, především ke rzi ječné, padlí travnímu a spále ječmene, vykazuje rovněž vyšší toleranci k ramulariové skvrnitosti. Je vhodná téměř do všech oblastí pěstování ozimého ječmene v ČR s výjimkou extenzivních poloh. Její vysoký výnosový potenciál se nejlépe uplatňuje při vyšší intenzitě pěstování. Mezi šestiřadými odrůdami dosahuje nadprůměrnou HTZ a vyšší podíl předního zrna.
  • U Heidi je doporučován nižší výsevek – od 2,8 do 3,2 mks na hektar. Pozdní výsev nelze doporučit, optimální výsevní termín v obilnářské oblasti je od 20.9. do 30.9. U Heidi je možné využít ranější výsev (v obilnářské oblasti od 15.9.), pak je ovšem vhodné použít mořidlo s insekticidní složkou a ve fázi 3 listů insekticidní ošetření proti přenašečům viróz. Na předplodinu není tato odrůda citlivá, při vysokém podílu obilovin v osevním postupu je vhodné použít fungicid proti stéblolamu.
  • Doporučená celková dávka dusíku na hektar je 80 až120 kg(střední až vysoká intenzita pěstování). Při silném tlaku hnědé skvrnitosti reaguje dobře na použití 1 dávky fungicidu na počátku metání. Je doporučeno ošetření střední až vyšší dávkou morforegulátoru (trinexapac-ethyl, ethephon).

nahoru