Menu

Luran

Pěstování Luranu najde své opodstatnění v horších pěstitelských podmínkách a při nižší intenzitě pěstování.

Dolů

Odolnost chorobám
Plíseň sněžná DOBRÁ
Padlí travní DOBRÁ
Rez ječná DOBRÁ
Spála ječmene STŘEDNÍ
Hnědá skvrnitost (komplex) STŘEDNÍ
Ramulariová skvrnitost NIŽŠÍ
Choroby pat stébel VELMI DOBRÁ
Fusarium klas DOBRÁ
Virová mozaika ječmene (BaYMV) CITLIVÁ
Kvalita zrna
Jakost NESLADOVNICKÁ
HTZ g 49
Podíl předního zrna nad 2,5 mm % 89
Agronomická data
Typ klasu ŠESTIŘADÝ
Rannost v metání POLORANÁ
Rannost ve zrání POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Počet produktivních stébel STŘEDNÍ
Odolnost poléhání NIŽŠÍ
Odolnost lámavosti stébla STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost VELMI DOBRÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
Výsevní termín 20.9.-30.9.
Výsevek (MKS/ha) 3,5 AŽ 4,0
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ AŽ VYŠŠÍ
  • Odrůda Luran byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici Lužany, Selgen, a.s. z kombinace LU-27 (Okal) x LU-16 (Lunet), jako odlišná sesterská linie odrůdy Luxor.Šestiřadá odrůda LURAN byla v ČR registrována roku 1998. V podmínkách s vysokou intenzitou pěstování již nedosahuje výkonu nových odrůd, své opodstatnění však stále má v horších pěstitelských podmínkách a při nižší intenzitě pěstování. V zahraničí je Luran registrován a stále pěstován na Slovensku a na Ukrajině.
  • Luran je šestiřadá poloraná, středně vysoká, nesladovnická odrůda, s velmi dobrou odolností k vyzimování a k chorobám podílejícím se na vyzimování (paluška travní, plíseň sněžná), s dobrou regenerační schopností a rychlým jarním obrůstáním. Je vhodný do všech poloh pěstování ozimého ječmene, nejlépe se v současnosti uplatňuje při střední a nižší intenzitě pěstování. I v horších pěstitelských podmínkách dosahuje díky větší HTZ nadprůměrného výnosu předního zrna. Zařazení v osevním postupu po obilovině (pšenici) snáší dobře.
  • Výsevní množství doporučujeme od 3,5 mks do 4,0 mks na hektar. Pozdní výsev nelze doporučit, optimální výsevní termín v obilnářské oblasti je kolem 25.9.
  • Doporučená celková dávka dusíku na hektar je 60-80 kg(základní až střední intenzita pěstování). Pro střední intenzitu pěstování je vhodné  použití jednoho fungicidního ošetření proti hnědé a ramulariové skvrnitosti (chlorothalonil, prothioconazole, tebuconazole) a střední dávku morforegulátoru (ethephon, trinexapac-ethyl).

nahoru