Menu

Saffron

Vysokého výnosu a velmi dobré kvality sklizeného zrna dosahuje v intenzivnějších pěstitelských oblastech ČR při střední a vyšší intenzitě pěstování.

Dolů

Odolnost chorobám
Plíseň sněžná DOBRÁ
Padlí travní STŘEDNÍ
Rez ječná DOBRÁ
Spála ječmene STŘEDNÍ
Hnědá skvrnitost (komplex) DOBRÁ
Ramulariová skvrnitost DOBRÁ
Choroby pat stébel DOBRÁ
Fusarium klas VELMI DOBRÁ
Virová mozaika ječmene (BaYMV) CITLIVÁ
Kvalita zrna
Jakost NESLADOVNICKÁ
HTZ g 50 – 52
Podíl předního zrna nad 2,5 mm % 80 – 85
Agronomická data
Typ klasu DVOUŘADÝ
Rannost v metání POZDNÍ
Rannost ve zrání POLOPOZDNÍ
Délka rostlin STŘEDNÍ AŽ NIŽŠÍ
Počet produktivních stébel VYSOKÝ
Odolnost poléhání VELMI DOBRÁ
Odolnost lámavosti stébla VELMI DOBRÁ
Mrazuvzdornost DOSTATEČNÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
Výsevní termín 15.9.-30.9.
Výsevek (MKS/ha) 3,5
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
  • Dvouřadá odrůda SAFFRON v ČR úspěšně ukončila registrační zkoušky v roce 2008, byla registrována roku 2009. Vysokého výnosu a velmi dobré kvality sklizeného zrna dosahuje v intenzivnějších pěstitelských oblastech ČR při střední a vyšší intenzitě pěstování.
  • Saffron byl vyšlechtěn firmou KWS UK – CPB Twyford LTD. (GB) z kombinace Antiqua x Tabatha, na českém trhu je zastupován a obchodován SELGEN a.s.
  • Saffron je dvouřadá polopozdní až pozdní, středně vysoká nesladovnická odrůda, se střední odolností k vyzimování (má nižší mrazuvzdornost ale velice dobře regeneruje). Vyznačuje se  velmi dobrou odnožovací schopností. Dosahuje dobré odolnosti ke rzi ječné, hnědé a ramulariové skvrnitosti. Odrůda Saffron dosáhla v registračních zkouškách ČR vysokých výnosů. Její vysoký výnosový potenciál se nejlépe uplatňuje při vyšší intenzitě pěstování. Kvalita zrna odrůdy je vynikající. Saffron dosahuje střední až vyšší HTZ (50-52g) a vysoký podíl předního zrna (80% nad 2,5mm). Objemovou hmotnost zrna má nejvyšší z celého v ČR zkoušeného sortimentu odrůd ječmene ozimého.
  • U Saffronu je doporučován výsevek 3,5 mks na hektar a setí v agrotechnickém termínu (v obilnářské oblasti kolem 25.9.). Pozdní výsev nelze doporučit. Při ranějším výsevu (v obilnářské oblasti od 15.9.) je potřeba použít mořidlo s insekticidní složkou a ve fázi 3 listů insekticidní ošetření proti přenašečům viróz. Na předplodinu není tato odrůda citlivá.
  • Doporučená celková dávka dusíku na hektar je 80 až 120 kg(střední až vysoká intenzita pěstování). Při silném tlaku padlí travního nebo spály ječmene je vhodné a rentabilní použití 1 dávky fungicidu při zjištění prvních příznaků napadení (v období od začátku sloupkování do metání). Při střední intenzitě pěstování (do 100 kgN.ha-1) Saffron použití morforegulátoru nevyžaduje, při vyšší intenzitě je doporučeno ošetření střední dávkou morforegulátoru (ethephon + chlormequat-chloride, trinexapac-ethyl).

nahoru