Menu

Oliver

Vysoký výnos, kratší stéblo, nízký podíl pluchatých zrn.

OliverDolů

Historie odrůdy

Původ:

(vL8250 x D16/84) x (Jumbo x KR 90-40)

Registrace:

2012

 

Odrůda 2010 2011 2012 průměr
Oliver 102 104 108 105
Otakar 104 103 104 104
Kamil 102 103 104 103
Izak S 100 100 100 100
Saul 97 97 102 99

 

Odrůda Metání Výška Poléhání HTS Pevné pluchy Tuky
cm 9=nejlepší g % %
Oliver 74 103 5,6 27 0,3 5,8
Otakar 71 106 6,1 27 0,4 7,1
Kamil 73 104 7,1 28 0,2 7,5
Izak S 71 108 6,1 26 0,5 7,2
Saul 74 110 4,6 26 0,4 5,7

Agrotechnika nahého ovsa se výrazně neliší od agrotechniky ovsa pluchatého.

Pěstební doporučení

 • výrobní oblast: všechny oblasti pěstování ovsa mimo podhorských oblastí
 • předplodina: není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny
 • výsevek: 4 – 5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek
 • termín setí: co nejdříve podle stavu půdy

Hnojení:

 • N 60-90 kg na ha podle výrobní oblasti a předplodiny
 • P 40-80 kg P2O5 na ha podle obsahu v půdě
 • K 60-110 kg K2O na ha podle obsahu v půdě
 • ošetření za vegetace: proti 1. generaci bzunky ječné: při raném setí není třeba
 • proti chorobám: dle metodiky
 • proti škůdcům: jen při silném výskytu
 • proti plevelům: dle metodik ochrany rostlin
 • sklizeň: v plné zralosti (zrno vyzrálé, kolénka mohou být zelená), kontrola intenzity výmlatu
 • skladování: při vlhkosti 13 %
nahoru