Menu

Saul

Nenáročná odrůda ovsa nahého.

Dolů

Historie odrůdy
Původ (Dragon x S 16908) x KR 5278
Rok registrace 2006

Pěstován v Německu, Francii i dalších zemích EU

  • dobrá odolnost k poléhání
  • nízký podíl pluchatých zrn
  • nízký podíl tuku

Výnos zrna (SOZ 2002-2008)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 průměr
Abel 98 96 97 94 91 95 87 95
Izak 100 100 100 100 100 100 100 100
Saul 105 101 99 103 97 103 99 101

Významné hospodářské vlastnosti (SOZ 2002-2008)

metání délka poléhání HTS hl.váha Pluch. HB Tuky
Abel 71 110 5,1 26,0 65 1,6 14,4 6,7
Izak 68 105 span>6,3 26,1 65 1,8 13,8 6,6
Saul 71 108 5,9 26,0 66 0,5 13,7 5,5


Agrotechnika nahého ovsa se výrazně neliší od agrotechniky ovsa pluchatého.

Pěstební doporučení:

výrobní oblast:

všechny oblasti pěstování ovsa mimo podhorských oblastí

předplodina:

není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny

výsevek:

4 – 5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek

termín setí:

co nejdříve podle stavu půdy

hnojení:

  • N 60-90 kg na ha podle výrobní oblasti a předplodiny
  • P 40-80 kg P2O5 na ha podle obsahu v půdě
  • K 60-110 kg K2O na ha podle obsahu v půdě

ošetření za vegetace:

proti 1. generaci bzunky ječné: při raném setí není třeba

proti chorobám:

dle metodiky

h3>proti škůdcům:

jen při silném výskytu

proti plevelům:

dle metodik ochrany rostlin

sklizeň:

v plné zralosti (zrno vyzrálé, kolénka mohou být zelená), kontrola intenzity výmlatu

skladování:

při vlhkosti 13 %

nahoru