Menu

Korok

Možnost využití pro potravinářské i krmné účely. Vhodný i pro pěstování na zeleno.

Dolů

Historie odrůdy
Původ  Atego x KR 93682
Rok registrace 2011
  • větší zrno s vysokou hektolitrovou vahou – odrůda Korok byla zkoušena v Anglii.
  • velmi dobrá odolnost ke rzi ovesné
  • užití pro potravinářské i krmné účely
  • vhodný i pro pěstování na zeleno

Významné hospodářské vlastnosti (SOZ 2008-2010)

 

metání

délka

poléhání

rez ovesná

HTZ

Objem. hmotnost

Korok

67

109

5,2

8,3

37

52

Neklan

66

109

5,4

7,0

37

52

Atego

67

105

6,0

7,8

35

50

Raven

68

107

5,1

7,8

35

53

Pěstební doporučení

předplodina:

není náročný, nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny

výsevek:

4 – 5 MKS podle úrovně pěstitelských podmínek

termín setí:

co nejdříve podle stavu půdy

hnojení:

  • N     60-90 kg na ha podle výrobní oblasti a předplodiny
  • P      40-80 kg P2O5 na ha podle obsahu v půdě
  • K     60-110 kg K2O na ha podle obsahu v půdě

ošetření za vegetace:

proti 1.generaci bzunky ječné: při raném setí není třeba

proti chorobám:

dle metodik ochrany rostlin

proti škůdcům:

jen při silném výskytu

proti plevelům:

dle metodik ochrany rostlin

sklizeň:

v plné zralosti, kontrola intenzity výmlatu

skladování:

při vlhkosti 15 %

nahoru