Menu

Dafne

Odrůda Dafne se vyznačuje stabilní potravinářskou jakostí „A“.  Výborných výnosů dosahuje ve všech oblastech pěstování, a to jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě.

  • výnosová stabilita bez meziročníkových výkyvů
  • vhodná do všech oblastí (CZ, DK, UK, F)
  • dobrá odolnost k padlí travnímu na listech i v klasu a braničnatkám
  • délka rostlin 99 cm, středně dobrá odolnost k poléhání
Kvalita zrna
Jakost A
obsah N látek v % 13,5
objem hmotnost 785
sedim.test Zeleny (ml) 47
číslo poklesu 261
Agronomická data
ranost POLORANÁ
délka rostlin STŘEDNÍ
odolnost poléhání STŘEDNÍ
K obilní předplodině PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ
výsevek (MKS/ha) 4-5
potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
padlí travní list VYŠŠÍ
padlí travní klas VYŠŠÍ
braničnatka list STŘEDNÍ
braničnatka klas VYŠŠÍ
rez pšeničná STŘEDNÍ
fusarium klas VYŠŠÍ

Pěstování lze doporučit do nižších a teplejších poloh České republiky, kde odrůda poskytuje vysoký výnos a jakost. Vysévá- me podle agrotechnického termínu (výsevek 4–5MKS).

Hnojení P, K a Ca provádíme podle AZP. Celková dávka dusíkatého hnojiva, by nemě- la překročit 120 kg N/ha v závislosti na lokalitě. V teplejších oblastech lze doporučit na konci sloupkování až do počátku metání pozdní dávku dusíkatého hnojiva (30kg N/ ha) v ledkových hnojivech. Tato dávka nám zajistí vyšší výnos a jakost pekařské pšenice.

Fungicidní ošetření je vhodné zaměřit proti rzi pšeničné na začátku metání

 

  • Poloraná odrůda s kvalitní pekařskou jakostí A
  • Vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování
  • Objemová hmotnost, objem pečiva a obsah N-látek na úrovni kvality „E“
  • Středně vysoká vaznost mouky a hodnota Zelenyho testu

nahoru