Menu

Seance

Seance je odrůdou s extrémně vysokým výnosem zrna. Výborných výnosů dosahuje jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě pokusu ve všech výrobních oblastech.

 • stabilně špičkové výnosy
 • rostliny střední až nižší
 • vhodná do všech oblastí, tolerantní k přísuškům
 • intenzivně odnožující
 • vhodná pro velmi rané setí – odolná k nízkým teplotám
 • odolná proti napadení padlím travním na listu a v klasu
Kvalita zrna
Jakost B
obsah N látek v % 12,9
objem hmotnost 792
sedim.test Zeleny (ml) 56
číslo poklesu 317
Agronomická data
ranost POLORANÁ
délka rostlin NIŽŠÍ
odolnost poléhání NIŽŠÍ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
výsevek (MKS/ha) 3,5-5
potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
padlí travní list VYSOKÁ
padlí travní klas VYSOKÁ
braničnatka list STŘEDNÍ
braničnatka klas VYŠŠÍ
rez pšeničná VYŠŠÍ
fusarium klas VYŠŠÍ

Pěstování lze doporučit do všech poloh České republiky, kde odrůda poskytuje vysoký výnos a jakost. Výsevek je závislý na termínu setí (výsevek 3,8–5,5 MKS).

Hnojení P, K a Ca provádíme podle AZP. Celková dávka dusíkatého hnojiva, by neměla překročit 135 kg N/ha v závislosti na lokalitě. V teplejších oblastech lze doporučit na konci sloupkování až do počátku metání pozdní dávku dusíkatého hnojiva (30 kg N/ha) v ledkových hnojivech. Ošetření morforegulátotrem doporučujeme na bázi CCC ke zvýšení odolnosti pro vyrovnání a zvýšení odnožování v dávce 1,2–2,0 l/ha ve vývojové fázi 21–23 BBCH.

 • Vysoký výnos po celém světě, suchovzdorná
 • Potravinářská jakost B
 • Vysoký obsah škrobu
 • Objemová hmotnost středně vysoká až vysoká
 • Středně vysoká vaznost mouky a objem pečiva
nahoru