Menu

Alana

Polopozdní odrůda s pekařskou jakostí A

 • Pozdní odrůda
 • Dobrá odolnost listovým skvrnitostem a fusariu
 • Dlouhé stéblo
 • Nižší odolnost k poléhání
 • Velké zrno, HTS 55 g
Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13,7
Objem hmotnost 790
Sedim.test Zeleny (ml) 63
Číslo poklesu 385
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání NIŽŠÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu STŘEDNĚ CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha) 3,5
Potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list DOBRÁ
Padlí travní klas VYSOKÁ
Braničnatka list DOBRÁ
Braničnatka klas VYSOKÁ
Rez pšeničná STŘEDNÍ
Fusarium klas DOBRÁ

 

Pěstitelská doporučení Odrůda má střední odnožovací schopnost a nemá z pěstitelského hlediska výrazná rizika. Dobrých výsledků dosahuje ve všech oblastech. Snáší pozdní výsev po kukuřici i po obilní předplodině.

Výsev odrůdy provádíme podle agrotechnického termínu dané oblasti pěstování. Výsevek je třeba zvolit v hladině 3–3,5 MKS, s přihlédnutím k termínu setí, při raném setí můžeme zvolit výsevek do 3 MKS, naopak při pozdním výsevu a zhoršených půdních podmínkách zvý- šíme výsevek na 4–4,5 MKS.

Hnojení dusíkem v celkové hladině 120– 180 kg N/ha, je vhodné produkční dávku hnojení rozdělit do dvou fází (BBCH 30–31 a BBCH 32–37), pro stabilizaci jakostních parametrů užít kvalitativní přihnojení cca 30 kg N/ ha ve fázi 51–59 BBCH.

Ošetření morforegulátorem je nutné pro zvýšení odolnosti k poléhání a stabilizaci výnosu. Prostředky na bázi CCC ve fázi 25–29 BBCH 2,0 l/ha a 0,7–0,8 l/ha ve fázi 31–32 BBCH. U přehoustlých porostů je možno do fáze 45 použít přípravky na bázi etephonu (0,5–1,0 l/ha).

Fungicidní ošetření je vhodné volit proti listovým chorobám s ohledem na infekční tlak v dané lokalitě.

 • Vysoká a stabilní pekařská jakost A
 • Velmi dobrá mrazuvzdornost
 • Snáší pozdní výsev i setí po obilnině
 • Vysoký obsah dusíkatých látek
 • Vysoký obsah lepku
 • Vysoký objem pečiva
nahoru