Menu

Bohemia

Sázka na jistotu. Bohemia je s oblibou pěstována v mnoha zemích světa.

 • Poloraná odrůda, podpoření ranosti lze včasným setím
 • Nižší až střední odnožovací schopnost, výnos tvořen hlavně klasy
 • Delší stéblo, ale velmi dobrá odolnost k poléhání
 • Při nižším počtu odnoží velké zrno, HTZ nad 50–55 g
Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13,5
Objem hmotnost 820
Sedim.test Zeleny (ml) 65
Číslo poklesu 440
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin VYŠŠÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 4
Potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list DOBRÁ
Padlí travní klas VYSOKÁ
Braničnatka list VYSOKÁ
Braničnatka klas VYSOKÁ
Rez pšeničná DOBRÁ
Fusarium klas VYSOKÁ

 

Včasné setí je dobré pro podpoření ranosti odrůdy, vhodné jsou zlepšující předplodiny. Odrůda není příliš vhodná pro velmi písčité půdy. Výsevek v hladině 3–4 MKS, při raném setí a dobrých podmínkách pro vzcházení můžeme zvolit výsevek do 3 MKS, při pozdním výsevu a zhoršených podmínkách pro vzcházení zvýšit výsevek na 4 MKS.

Výnos je lépe tvořit nižším počtem produktivních klasů na jednotce plochy s vysokou hmotností zrna v klasu a vysokou HTS. Odrů- da má střední odnožovací schopnost, optimální hustota porostu je 450–550 klasů/m2 . Pokud by došlo k přehuštění porostu je vhodné porost ošetřit morforegulátorem pro snížení počtu odnoží. Doporučujeme na bázi CCC ve střední dávce, u intenzivních porostů ve fázi 28–29 BBCH 1,3 l/ha a 0,5 l/ha ve fázi 30–32 BBCH.

Hnojení dusíkem zvolit dle předplodiny. Rozhodující je hnojení dusíkem s důrazem na pozdní produkční hnojení před metáním, v sušších obdobích je vhodná aplikace roztoku močoviny. Pozdější dávky N jsou vzhledem k ranosti odrůdy už méně využitelné. Odrůda disponuje vysokou úrovní obsahu N-látek v zrnu a stabilní jakostí, ale pro zachování dobré objemové hmotnosti doporučujeme včasnou sklizeň.

Fungicidní ošetření volit s ohledem na infekční tlak, běžně postačí standardní dávky s přihlédnutím na stav chorob pat stébel, odrů- da má dobrou odolnost k listovým a klasovým chorobám.

 

 • Stabilní pekařská jakost A
 • Výborná mrazuvzdornost
 • Nejvyšší zastoupení na množitelských plochách
 • Dobrý zdravotní stav, nepoléhavost
 • Výborný obsah dusíkatých látek (Ø 2011– 2014 SDO – 14,0 %)
 • Vysoký Zelenyho test (Ø 2011–2014 SDO – 65 ml)
 • Velmi vysoká vaznost mouky
 • Vysoký objem pečiva
nahoru