Menu

Diadem

Diadem2

Poloraná odrůda ozimé pšenice s vysokým výnosem, stabilní pekařskou jakosti „A“ a výbornou mrazuvzdorností.

  • Dobrý výnos i v suchých oblastech
  • Odolná až středně odolná k významným houbovým chorobám
  • Velmi dobrá mrazuvzdornost

 

Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13,7
Objem hmotnost 813
Sedim.test Zeleny (ml) 44
Číslo poklesu 322
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 3,5-4,5
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYŠŠÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list VYŠŠÍ
Braničnatka klas VYSOKÁ
Rez pšeničná VYŠŠÍ
Fusarium klas STŘEDNÍ

Optimální doba setí je od 25. září do 10. října. Doporučený výsevek je 5,5 MKZ/ha v kukuřičné výrobní oblasti, 4,0 MKZ/ha v řepařské výrobní oblasti a 5,0 MKZ/ha v bramborářské výrobní oblasti.

Odrůda má střední délku rostlin s dobrou odolností k poléhání. Doporučujeme na jaře ve fázi DC 27–30 (konec odnožování) aplikaci nižších dávek morforegulátorů na bázi CCC. Volba dávky závisí zejména na oblasti, hustotě porostu, intenzitě pěstební technologie (hnojení N) a době výsevu.

Ošetření fungicidem postačuje ve standardní dávce na počátku metání.

  • Odolná k poléhání
  • Vysoký výnos ve všech oblastech pěstování
  • Stabilní pekařská jakost A
  • Vysoká objemová hmotnost
  • Dobrý a stabilní obsah N látek
  • Vysoký obsah kvalitního lepku
  • Vysoká hodnota čísla poklesu
nahoru