Menu

Dulina

Specialista na sucho!

  • Velmi dobře kompenzuje sucho
  • Vynikající odolnost k fuzarióze klasu
  • Odolná k padlí travnímu, rzi plevové a pšeničné a běloklasosti
  • Hypersenzitivní reakce na listové choroby
Kvalita zrna
Jakost  B
Obsah N látek v %  12,7
Objem hmotnost  780
Sedim.test Zeleny (ml)  54
Číslo poklesu  363
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin NIŽŠÍ
Odolnost poléhání  VYSOKÁ
Mrazuvzdornost DOBRÁ
K obilní předplodině  TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu  STŘEDNĚ CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha)  3,5
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  STŘEDNÍ
Padlí travní klas  DOBRÁ
Braničnatka list  DOBRÝ
Braničnatka klas  STŘEDNÍ
Rez pšeničná  STŘEDNÍ
Fusarium klas  DOBRÁ

 

Odrůda kompenzačního typu s vyrovnanou střední HTS.

Rané výsevky umožňuji nejvíce využít ranost této odrůdy Výsevek je vhodné volit v hladině 3–3,3 MKS v na počátku agrotechnického termínu, 3,3–3,5 MKS ve středu agrotechnického termínu a při zhoršené polní vzcházivosti je třeba navýšit výsevek na 3,5–4 MKS.

Hnojení dusíkem s důrazem na pozdní produkční hnojení je možné v širokém rozmezí 80–160 kg/ha.

Ošetření morforegulátorem s ohledem na nepoléhavost doporučujeme spíše na srovnání porostů v dávce 0,5–1,0 l/ha ve fázi 25–27 BBCH.

Užití fungicidů je vhodné zaměřit na přípravky proti septorióze, konkrétní rozhodnutí je třeba volit dle stavu porostu a prognózy vývoje infekce

  • Vynikající odolnost k porůstání i v deštivých letech
  • Krátkostébelná odrůda s dobrou odolností k poléhání
  • Vysoká mrazuvzdornost
  • Vysoká objemová hmotnost
  • Vysoká vaznost mouky
  • Stabilní a vysoké číslo poklesu

 

nahoru