Menu

Julie

Nejvýnosnější E

 • Julie je odrůda velmi raného sortimentu (metá o 2 dny dříve než Bohemia)
 • velmi dobrá mrazuvzdornost – mrazivá zima 2011/12 hodnocena stupněm 8 (ÚKZÚZ)
 • velmi dobrá odolnost k významným chorobám
 • délka rostlin střední (95 cm, o 7 cm kratší než Bohemia), dobrá odolnost k poléhání
Kvalita zrna
Jakost  E
Obsah N látek v %  13,8
Objem hmotnost  804
Sedim.test Zeleny (ml)  60
Číslo poklesu  326
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin  STŘEDNÍ
Odolnost poléhání  STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině  STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu  TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha)  3,5 – 4
Potřeba morforegulátoru  STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  DOBRÁ
Padlí travní klas  VYSOKÁ
Braničnatka list  DOBRÁ
Braničnatka klas  DOBRÁ
Rez pšeničná  DOBRÁ
Fusarium klas  DOBRÁ

 

 • Setí v optimálním termínu (konec září – začátek října). Při časném setí doporučujeme výsevek snížit o 5%; při pozdním setí, nebo nepříznivých podmínkách výsevek doporučujeme zvýšit až o 10%.
 • Hnojení P, K a Ca se nijak neliší od běžné praxe. Hnojení N má dvě specifi ka. První vyplývá z raného charakteru odrůdy Julie. Je potřeba plánovat přísun živin s ohledem na růstovou fázi rostlin, tedy dříve než u pozdních odrůd.
 • Druhé specifikum je kombinace vysokého výnosu s vysokou pekařskou jakostí. Vyvážené hnojení N v průběhu vegetace je důležité pro správné založení jednotlivých výnosových prvků. V pozdější růstové fázi (metání) je klíčové pro dosažení vysokého obsahu bílkovin.
 • Nesmí chybět hnojení sírou a mikroprvky, molybden, měď, železo, mangan, bor (např. hnojivo Fertigreen Kombi NPK 7-7-5).
 • Odrůda Julie není náchylná na poléhání. Při středních a vysokých intenzitách pěstování doporučujeme použití morforegulátorů na bázi CCC aplikovaných na začátku sloupkování (BBCH32) v dávce 1,0–1,5 l/ha. Rovněž se osvědčily varianty dvojího ošetření (CCC 1,25 l/ha v BBCH 23 + Moddus 0,25 l/ha v BBCH 35) nebo ošetření přípravkem Medax 0,7 l/ha ve fázi BBCH 32.
 • Jedno fungicidní ošetření za vegetaci má výrazně pozitivní efekt na výnos a je vysoce rentabilní. Intenzivní pěstování odrůdy Julie přináší rentabilitu i pro vícenásobné ošetření fungicidy. Doporučujeme pěstovat odrůdu Julie v systému dvojího ošetření. Zdravý asimilační aparát je nezbytný pro dobré využití živin a tvorbu nejen výnosu, ale i vysoké jakosti. Dlouhodobě výnosnější je varianta dvojího ošetření T2+T4, to znamená první aplikace na konci sloupkování a druhá aplikace na klasové choroby.
Výsledky ÚKZÚZ 2011-2012
Číslo poklesu – šrot Obsah dusíkatých látek Zelenyho test Vaznost mouky Objemová hmotnost Měrný objem pečiva Tvrdost – PSI W P/L
313 13,4 64 62 803 607 14 229 2,1
Výsledky ÚKZÚZ 2011-2012
Výnos (%)
Kukuřičná  oblast Řepařská  oblast Obilnářská a bramborářská oblast
N O N O N O
Julie 105 105 106 104 104 102

 

 • Velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
 • Stabilní pekařská jakost E
 • Výborná mrazuvzdornost
 • Vysoký objem pečiva
 • Stabilní, vysoká hodnota čísla poklesu
 • Nadprůměrná objemová hmotnost
 • Vysoká vaznost mouky

 

 

 

 

 

nahoru