Menu

Matylda

Matylda

 Matylda se vyznačuje kombinací ranosti, vysokého výnosu zrna,  pekařské jakosti „A“ a dobré odolnosti stresům.

  • Odolná proti napadení rzí plevovou a travní, středně odolná proti napadení padlím travním na listu i v klasu
  • Vhodná i pro pozdní setí
Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13,1
Objem hmotnost 808
Sedim.test Zeleny (ml) 48
Číslo poklesu 362
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání NIŽŠÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu STŘEDNĚ CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha) 3-4
Potřeba morforegulátoru VYSOKÁ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYŠŠÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list STŘEDNÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná STŘEDNÍ
Fusarium klas STŘEDNÍ

Matylda se řadí do souboru raných odrůd. Setím v agrotechnické lhůtě se podpoří ranost odrůdy. Doporučený výsevek odrůdy je 3,5– 4,5 MKS/ha. Odrůda má střední délku rostlin s průměrnou odolností k poléhání. Doporučujeme na jaře ve fázi DC 27–30 (konec odnožování) aplikaci vyšších dávek morforegulátorů na bázi CCC zejména při vyšší intenzitě pěstování (2,0–3,0 l/ha).

Za běžných podmínek postačuje jedno ošetření fungicidem. V podmínkách intenzivní agrotechniky a zvýšeného infekčního tlaku chorob doporučujeme použít standardně dvojího fungicidního ošetření.

  • Vysoký výnos – nejvyšší výnos zrna v KVO 106–107%
  • Stabilní pekařská jakost
  • Vysoká objemová hmotnost
  • Velmi vysoká objemová hmotnost
  • Vysoký objem pečiva
  • Středně vysoký obsah N látek
  • Vysoká vaznost mouky
nahoru