Menu

Mladka

Mladka

Mladka vyniká velmi vysokým výnosem zrna ve všech oblastech, stabilitou výnosu zrna ve všech letech a oblastech zkoušení ÚKZÚZ.

Kvalita zrna
Jakost C
Obsah N látek v % 11,3
Objem hmotnost 790
Sedim.test Zeleny (ml) 43
Číslo poklesu 320
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin NIŽŠÍ
Odolnost poléhání DOBRÁ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha) 4
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list DOBRÁ
Padlí travní klas DOBRÁ
Braničnatka list NIŽŠÍ
Braničnatka klas STŘEDNÍ
Rez pšeničná STŘEDNÍ
Fusarium klas NIŽŠÍ

Mladka vyniká velmi vysokým výnosem zrna ve všech oblastech, stabilitou výnosu zrna ve všech letech a oblastech zkoušení ÚKZÚZ. Mladka výrazně přispívá k naplnění poptávky po krmných pšenicích. vykazuje dobrou odolnost k poléhání (gen krátkostébelnosti rht 2) – dobrou odolnost k porůstání zrna a střední odolnost k chorobám a vyzimování

  • Stabilní výnos
  • Jakost C

.

nahoru