Menu

Penalta

 • Polopozdní nepekařská odrůda s C (+4–5 dnů na Bohemii)
 • Vhodná pro krmné a škrobárenské využití
 • Velmi dobrá odolnost k chorobám (vysoká odolnost padlí travnímu, komplexu chorob listu a klasu)
 • Vyšší délka rostlin, dobrá odolnost k poléhání
 • Velmi dobrá úroveň mrazuvzdornosti
Kvalita zrna
Jakost C
Obsah N látek v % 13,3
Objem hmotnost 805
Sedim.test Zeleny (ml) 54
Číslo poklesu 340
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin VYŠŠÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost DOBRÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 4
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list DOBRÁ
Padlí travní klas  VYSOKÁ
Braničnatka list VYSOKÁ
Braničnatka klas VYSOKÁ
Rez pšeničná DOBRÁ
Fusarium klas VYSOKÁ

Odrůda Penalta byla registrována v roce 2008.

Pěstitelská doporučení Penaltu je možné využít pro intenzivní i méně intenzivní pěstování ve všech oblastech, vhodná je i pro plochy s nižšími vstupy. Odrůda nejeví zvýšenou citlivost na předplodinu, je proto vhodná i pro využití setí po obilnině a kukuřici.

Výsev v ideálním případě ve středu agrotechnické lhůty dle oblastí pěstování. Výsevek v hladině cca 3,0–3,5 MKS, upravit podle aktuálního data výsevu a agrotechnických podmí- nek zvýšením či snížením o 0,5–1 MKS.

Hnojení dusíkem je třeba zvolit dle předplodiny. Celková dávka 140–160 kg N/ha v děleném produkčním hnojení.

Ošetření morforegulátorem přípravkem na bázi CCC ke zvýšení odolnosti proti poléhání v dávce 1,0–1,5 l/ha ve vývojové fázi 29–31 BBCH. Při intenzivním vedení porostu lze doporučit v pozdějším období ještě prostředky na bázi etephonu 0,3–0,5 l/ha.

Fungicidní ošetření lze volit v obvyklé hladině, odrůda disponuje dobrou odolností k významným chorobám.

 • C odrůda vhodná pro výkrm
 • Vhodnost pro pěstování a zpracování v ekologickém systému zemědělství
 • Vhodná pro pozdní setí i pro obilní předplodinu
 • Vhodnost pro využití v ekologickém zemědělství
 • Krmná jakost potvrzena výkrmovým testem na drůbeži
 • Vyšší obsah dusíkatých látek
 • Vysoký obsah škrobu v sušině

nahoru