Menu

Raduza

raduza

Raduza je odrůda jakosti „A“, vyznačuje se vysokou odnoživostí.

 • Polopozdní odrůda
 • Silně odnoživá odrůda
 • Střední až vyšší poléhavost
 • Střední mrazuvzdornost
 • Velmi dobrá odolnost k listovým skvrnitostem
Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13
Objem hmotnost 835
Sedim.test Zeleny (ml) 64
Číslo poklesu 323
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha) 4
Potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYSOKÁ
Padlí travní klas VYSOKÁ
Braničnatka list DOBRÁ
Braničnatka klas VYSOKÁ
Rez pšeničná VYSOKÁ
Fusarium klas DOBRÁ

Odrůda kompenzačního typu s vyrovnanou střední HTS. Optimální pro tvorbu výnosu je střední počet klasů na jednotku plochy 550– 600 klasů/m2 . Po obilní předplodině nebyl zjištěn výrazný pokles výnosu.

Výsev je třeba volit vzhledem ke střední hladině mrazuvzdornosti v první polovině agrotechnického termínu. Výsevek je vhodné volit v hladině 3–3,3 MKS v na počátku agrotechnického termínu, 3,3–3,5 MKS ve středu agrotechnického termínu a při zhoršené polní vzcházivosti je třeba navýšit výsevek na 3,5–4 MKS.

Hnojení dusíkem s důrazem na pozdní produkční hnojení po metání, při absenci srážek je vhodná aplikace roztoku močoviny.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme s přihlédnutím k silné odnoživosti odrůdy na bázi CCC v dělené dávce, první dávka ve fázi 29–30 BBCH 1,5 l/ha a druhá dávka 0,5 l/ha ve fázi 30– 32 BBCH. U silných porostů je možno do fáze 45 použít přípravky na bázi etephonu (0,5 l/ha).

Užití fungicidů je vhodné zaměřit na přípravky proti padlí travní a fusaria v klase, konkrétní rozhodnutí je třeba volit dle stavu porostu a prognózy vývoje infekce.

Odrůda byla vyšlechtěna ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Ruzyně.

 • Vysoká objemová hmotnost
 •  Vysoký výnos zrna ve středních a vyšších polohách
 • Tolerantní k obilní předplodině
 • Vysoká objemová hmotnost
 • Vysoká vaznost mouky
 • Vysoký objem pečiva

 

nahoru