Menu

Rheia

Rheia

Využitelná pro pěstování po všech pro pšenici vhodných předplodinách. V úrodnějších podmínkách je využitelná i pro pěstování po obilovinách. 

Kvalita zrna
Jakost B
Obsah N látek v % 12,8
Objem hmotnost 785
Sedim.test Zeleny (ml) 60
Číslo poklesu 420
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání VYSOKÁ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu STŘEDNĚ CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha) 4
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list STŘEDNÍ
Padlí travní klas DOBRÁ
Braničnatka list STŘEDNÍ
Braničnatka klas DOBRÁ
Rez pšeničná DOBRÁ
Fusarium klas VYSOKÁ

 

Využitelná pro pěstování po všech pro pšenici vhodných předplodinách. V úrodnějších podmínkách je využitelná i pro pěstování po obilovinách. Nejvhodnějším termínem setí se jeví střední období dané agrotechnické lhůty – v BVO do 30.9. v ŘVO a KVO do 10.10. Vhodnost i pro mírně ranější výsev, v BVO po 20.9. Vzhledem k vyššímu stupni mrazuvzdornosti je využitelná i pro opožděný výsev.Pro zvýšení odolnosti proti poléhání a stabilizaci výnosu intenzivnějších porostů doporučujeme použití morforegulátorů růstu.

Odrůda je středně až méně odolná padlí na listu, více odolná padlí na klasu, středně odolná proti napadení braničnatkami na listech, středně odolná proti rzi plevové a pšeničné. Na klasu odrůda vykazuje dobrou odolnost braničnatce plevové, nebyla zjištěna náchylnost napadení fuzárii v klasu. V testech s virózami patřila do skupiny odrůd se střední tolerancí. Dle typu odolnosti odrůdy je třeba zaměřit pozornost při využití fungicidů na ošetření proti padlí na listech (při překročení prahových hodnot škodlivosti) zpravidla v BBCH 31-32, většinou je účelné spojit s kombinací přípravků působících potlačení chorob pat stébel. Při intenzivním pěstování je účelné zaměřit druhou aplikaci na ochranu klasu s načasováním na období možné infekce fuzárii (BBCH 59-65).

  • Jakost B
  • Možnost obilní předplodiny

 

nahoru