Menu

Rytmus

Stabilní odrůda, co drží tempo.

 • Poloraná odrůda s jakostí B
 • Vhodná pro krmné a škrobárenské využití
 • Vyšší délka rostlin, střední až nižší odolnost k poléhání
 • Střední odolnost chorobám  Střední hodnota HTZ 45 g
 • Střední až nižší mrazuvzdornost
 • Dobrá reakce na intenzivní způsob pěstování
Kvalita zrna
Jakost  B
Obsah N látek v %  13,8
Objem hmotnost  794
Sedim.test Zeleny (ml)  50
Číslo poklesu  335
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin  STŘEDNÍ
Odolnost poléhání  VYSOKÁ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině  STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu  STŘEDNĚ CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha)  3,5 – 4
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  STŘEDNÍ
Padlí travní klas  DOBRÁ
Braničnatka list  VYSOKÁ
Braničnatka klas  VYSOKÁ
Rez pšeničná  STŘEDNÍ
Fusarium klas  DOBRÁ

Odrůda Rytmus je vhodná pro intenzivní způsob pěstování ve všech oblastech. Nejeví zvýšenou citlivost na předplodinu, ale vzhledem k střední až nižší úrovni mrazuvzdornosti, nedoporučujeme k pozdnímu setí, vhodné je setí po obilovině.

Výsev v počátku až středu agrotechnické lhů- ty dle oblastí pěstování. Výsevek 4–4,5 MKS, upravujeme dle aktuálního data výsevu zvýšením či snížením o 0,5 MKS.

Hnojení dusíkem v celkové dávce 100 až 150 kg/ha.

Ošetření morforegulátorem doporučujeme v dávce CCC 2–3 l/ha ve fázi 29–31 BBCH. Při vyšší hustotě porostu a nebezpečí polehnutí aplikovat přípravek na bázi etephonu 0,5 l/ha ve fázi 37 BBCH.

Pozornost při fungicidní ochraně odrůdy je třeba zaměřit na udržení dobrého zdravotního stavu posledních dvou listů s plynulou návazností na ošetření klasu. Zpravidla volíme dvě ošetření fungicidy v BBCH 37–39 a v BBCH 59–65.

Výnos po předplodinách (2013)


 • Stabilní výnos ve všech oblastech
 • Velmi dobré výsledky ve výkrmovém testu drůbeže
 • Vhodná do všech oblastí
 • Víceleté testování v krmných testech s dobrým výsledkem
 • Střední až vyšší obsah dusíkatých látek
 • Stabilní hodnota čísla poklesu

nahoru