Menu

Secese

secese

Secese je raná odrůda s velmi dobrou odolností k poléhání. Má vysoký výnosový potenciál. 

 • Raná odrůda
 • Není citlivá na předplodinu
 • Dobře snáší i pozdní výsevy
 • Tolerantní k přísuškům
 • Dobrý zdravotní stav
Kvalita zrna
Jakost B
Obsah N látek v % 12,8
Objem hmotnost 793
Sedim.test Zeleny (ml) 49
Číslo poklesu 297
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin NIŽŠÍ
Odolnost poléhání VYSOKÁ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 4-5
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYSOKÁ
Padlí travní klas VYSOKÁ
Braničnatka list STŘEDNÍ/NIŽŠÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná VYŠŠÍ
Fusarium klas STŘEDNÍ

Aplikace morforegulátoru podporuje zvýšení výnosu, nicméně vzhledem k dobré odolnosti k poléhání není aplikace nezbytná, zvláště v méně intenzivních porostech.

Z odolnosti stresům prokázala Secese dobrou odolnost nejen proti mrazu, ale i dobrou odolnost proti plísni sněžné. Odrůda Secese je vhodná do všech výrobních oblastí. Optimální jsou podmínky oblasti řepařské, obilnářské a bramborářské.

Odrůda vykazuje dobrou odolnost k významným houbovým chorobám. Je středně rezistentní ke rzi plevové, rzi pšeničné, padlí travnímu a listovým skvrnitostem. Doporučujeme použít standardně dvojího fungicidního ošetření zejména při vysoké intenzitě pěstování a při zvý- šeném tlaku chorob.

 • Vynikající mrazuvzdornost
 • Vysoký výnos zrna
 • Velmi dobrá odolnost k poléhání
 • Potravinářská jakost „B“
 • Středně vysoký obsah N látek
 • Vysoká objemová hmotnost
nahoru