Menu

Silueta

Silueta

Velmi raná odrůda s dobrou odolností k poléhání a vysokou mrazuvzdorností.

  • Dobrá odolnost k poléhání
  • Vhodná do teplých oblastí
  • Odolná k přísuškům
  • Dobrý zdravotní stav
Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13,5
Objem hmotnost 833
Sedim.test Zeleny (ml) 54
Číslo poklesu 305
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin NIŽŠÍ
Odolnost poléhání VYSOKÁ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha) 4-5
Potřeba morforegulátoru NIŽŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYŠŠÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list STŘEDNÍ/NIŽŠÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná VYŠŠÍ
Fusarium klas STŘEDNÍ

Pěstitelská doporučení Silueta je vhodná do teplejších intenzivních oblastí, snáší pozdní výsevy. Použití morforegulátoru není třeba, při vysoké intenzitě možno použít nižší dávku.

Silueta má dobrý zdravotní stav s velmi dobrá odolnost k padlí a rzi pšeničné a plevové. Na velmi dobré úrovni je i odolnost ke klasovým fuzariózám. Odrůda Silueta je mírně náchylná k braničnatce na listu. Za běžných podmínek je dostačující jedno fungicidní ošetření na ochranu praporcového listu v době na začátku metání (BBCH 49–51).

 

  • Velmi raná odrůda (o tři dny ranější než Samanta)
  • Kvalitní pekařská jakost A
  • Vysoká mrazuvzdornost
  • Vysoká objemová hmotnost
  • Vysoký obsah dusíkatých látek
  • Velmi dobrá hodnota Zelenyho testu
nahoru