Menu

Simila

else
  • Dobře snáší i pozdní setí
  • Polopozdní odrůda (3 dny pozdější než Samanta)
  • Odolná k padlí travnímu, rzi pšeničné a braničnatce v klasu
Kvalita zrna
Jakost B
Obsah N látek v % 13,1
Objem hmotnost 814
Sedim.test Zeleny (ml) 33
Číslo poklesu 321
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin VYŠŠÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost VYSOKÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 3-4,5
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYŠŠÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list STŘEDNÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná VYŠŠÍ
Fusarium klas VYŠŠÍ

Simila je velice adaptabilní a lze jí pěstovat jak v intenzivních systémech, tak i v relativně nepříznivých podmínkách a je vhodná i pro ekologické hospodaření. Výsevek závisí na termínu setí a oblasti. V optimálních podmínkách lze použít snížený výsevek 2,8–3,2 mil. zrn na hektar. Simila dobře reaguje na použití morforegulátoru. S ohledem na delší stéblo a střední odolnost k poléhání je výhodná aplikace středních až vyš- ších dávek. Ve výnosových dosahovala Simila nejvyšší výnosy ve výrobním typu řepařském a obilnářském. V kukuřičné a bramborářské oblasti měla výnosy na úrovni kontrolních odrůd.

Patří ke špičce mrazuvzdorných odrůd u nás registrovaného sortimentu ozimé pšenice, a tím významně snižuje pěstitelské riziko v zimách, kdy dochází k poškozování porostů. V kritické zimě 2002/03 nevymrzla na žádné zkušební lokalitě.

Snížení pěstebních nákladů umožňuje dobrý zdravotní stav odrůdy, takže lze aplikovat fungicidy pouze při vyšším tlaku chorob. Obvykle posta- čuje jeden postřik fungicidy na počátku metání.

  • Vynikající mrazuvzdornost
  • Vysoká odolnost k fuzariózám klasu
  • Stabilní jakost
  • Potravinářská jakost B
  • Vysoký obsah bílkovin
  • Stabilní vysoká objemová hmotnost

nahoru