Menu

Sultan

Odrůda Sultan kombinuje vysokou výnosovou úroveň při stabilní pekařské kvalitě „A+“, s dobrou odolností k hlavním houbovým chorobám a dalším pěstitelským rizikům.

 • Poloraná odrůda
 • Střední mrazuvzdornost
 • Není citlivá na termín setí a dobře snáší i pozdní výsevy
 • Vysoká odolnost k braničnatce plevové a velmi dobrá odolnost k padlí travnímu
Kvalita zrna
Jakost A
Obsah N látek v % 13,9
Objem hmotnost 797
Sedim.test Zeleny (ml) 43
Číslo poklesu 332
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 3-4,5
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYŠŠÍ
Padlí travní klas VYŠŠÍ
Braničnatka list STŘEDNÍ
Braničnatka klas VYŠŠÍ
Rez pšeničná STŘEDNÍ
Fusarium klas STŘEDNÍ

Pěstitelská doporučení Doporučený výsevek odrůdy Sultan je 3,5 až 4,5 MKS/ha. Výsevek je možné za optimálních podmínek a při časném setí snížit na 3,0–3,5 MKS/ha. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí díky její plasticitě, dobré odolnosti k biotickým i abiotickým stresům a stabilní pekařské kvalitě. Optimální jsou pro odrůdu Sultan výrobní oblasti řepařská, obilnářská a bramborářská.

Odrůda Sultan má střední délku rostlin s prů- měrnou odolností k poléhání. Doporučujeme střední dávku morforegulátoru nebo vyšší při intenzivním způsobu pěstování. Na jaře ve fázi DC 27–30 (konec odnožování) aplikaci středních až vyšších dávek morforegulátorů na bázi CCC. Volba dávky závisí zejména na oblasti, hustotě porostu, intenzitě pěstební technologie (hnojení N) a době výsevu. Rostliny včasných výsevů mají delší stéblo, a proto je vhodné při aplikaci volit vyšší dávku (2,0 l/ha). Lze použít přípravek na bázi trinexapacethyl (Moddus 0,4 l) ve fázi 31–35.

Za běžných podmínek je dostačující jedno fungicidní ošetření na ochranu praporcového listu v době na začátku metání (BBCH 49–51).

 • Vhodná do všech výrobních oblastí
 • Stabilní pekařská jakost A/E (jakostní kontrola ÚKZÚZ)
 • Nadprůměrný zdravotní stav
 • Velmi vysoký objem pečiva
 •  Vysoký obsah bílkovin
 •  Vysoká objemová hmotnost
 •  Stabilní číslo poklesu
 •  Na Slovensku zařazena do jakosti E
nahoru