Menu

Tosca

Tosca

Elitní polopozdní pšenice s výborným zdravotním stavem.

 • Polopozdní odrůda (+4 dny na BOH)
 • Dobrá odolnost listovým skvrnitostem a fuzáriu
 • Délka rostlin střední
 • Střední až vyšší odolnost k poléhání
 • Střední mrazuvzdornost
 • Střední hodnota HTZ 48 g
Kvalita zrna
Jakost  E
Obsah N látek v % 13,9
Objem hmotnost 784
Sedim.test Zeleny (ml) 60
Číslo poklesu  326
Agronomická data
Ranost  POZDNÍ
Délka rostlin  STŘEDNÍ
Odolnost poléhání  VYSOKÁ
Mrazuvzdornost  STŘEDNÍ
K obilní předplodině  CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu  STŘEDNĚ CITLIVÁ
Výsevek (MKS/ha)  3,5 – 4
Potřeba morforegulátoru  STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  STŘEDNÍ
Padlí travní klas  STŘEDNÍ
Braničnatka list  DOBRÁ
Braničnatka klas  VYSOKÁ
Rez pšeničná  STŘEDNÍ
Fusarium klas  VYSOKÁ

 

Výnos po předplodinách – průměr 3 lokalit (2013)

Odrůda má střední odnožovací schopnost, dobrých výsledků dosahuje ve všech oblastech. Je vhodné volit zlepšující předplodiny.

Výsev odrůdy provádíme v počátku a středu AT. Výsevek 3,5–4 MKS, s přihlédnutím k termínu setí.

Hnojení dusíkem v celkové hladině 180–200 kg N/ha, je vhodné produkční dávku hnojení rozdělit do dvou fází (BBCH 30–31 a BBCH 32–37) a pro stabilizaci kvalitativních parametrů užít kvalitativní přihnojení cca 30 kg N/ha ve fázi 51–59 BBCH.

Ošetření morforegulátorem prostředky na bázi CCC ve fázi 29–31 BBCH 1,3–1,5 l/ha. U přehoustlých porostů je možno do fáze 45 použít pří- pravky na bázi etephonu (0,5 l/ha).

Fungicidní ošetření je vhodné volit proti listovým chorobám s ohledem na infekční tlak v dané lokalitě, při vyšším tlaku fusarios je vhodné druhé fungicidní ošetření.

Exkluzivně v nabídce OSEVA, a.s.

Kvalita dle ÚKZÚZ 2010-2012

Číslo poklesu Obsah dusíkatých látek Zelenyho test Vaznost mouky Objemová hmotnost Měrný objem pečiva
E E E E E E

 • Pekařská jakost E
 • Polopozdní odrůda
 • Dobrý zdravotní stav
 • Vysoký obsah dusíkatých látek
 • Vysoký obsah lepku
 • Vysoký objem pečiva

 

 

nahoru