Menu

Vlasta

vlasta

Odrůda kombinuje vysoký výnos zrna a chlebovou pekařskou jakost B. 

Kvalita zrna
Jakost B
Obsah N látek v % 12,4
Objem hmotnost 750
Sedim.test Zeleny (ml) 63
Číslo poklesu 380
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 3,5
Potřeba morforegulátoru VYŠŠÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list VYSOKÁ
Padlí travní klas VYSOKÁ
Braničnatka list STŘEDNÍ
Braničnatka klas STŘEDNÍ
Rez pšeničná DOBRÁ
Fusarium klas DOBRÁ

Vlasta je polopozdní odrůda vyšlechtěná ve spolupráci s VÚRV Praha-Ruzyně. Byla registrovaná v České republice v roce 1999 na základě kombinace vysokého výnosu zrna a chlebové pekařské jakosti B. Dílčí znaky pekařské jakosti má vyvážené na dobré úrovni, významná je dobrá odolnost porůstání zrna v klasu. Výborné výsledky ve výnosu zrna dosahuje ve všech oblastech, nejlepší v řepařské a obilnářské oblasti. Z pěstitelského hlediska nemá žádná významná rizika. Střední až dobrá úroveň odolnosti chorobám a velmi dobrá odolnost padlí travnímu dovoluje posunout použití fungicidů zejména pro ochranu klasu. Středně dlouhé stéblo nesoucí mohutný klas je třeba ošetřit proti poléhání morforegulátorem na bázi CCC v dávce 1 – 1,5 l, v intenzivních podmínkách 2 l/ha. Má dobrou zimovzdornost a odnožovací schopnost, v řepařské oblasti stačí výsevek 3,5 – 4 MKS/ha, v horších podmínkách a ve vyšších polohách 4,5 MKS/ha. Zvláštní nároky na předplodinu zatím nebyly zjištěny.

Odrůda je vhodná k pěstování po všech běžně pro pšenici využívaných předplodinách, z důvodu vyšší tolerance komplexu chorob pat stébel a stéblolamu je využitelná i k výsevu po obilovinách

  • Vysoký výnos zrna
  • Pekařská jakost B

.

nahoru