Menu

Nazaret

Nazaret má výbornou odolnost vyzimování potvrzenou zimou v roce 2003, hodně odnožuje, podle výsledků prokazuje značnou odolnost rzi žitné i k rozšiřujícímu se padlí travnímu na tritikále.

Dolů

 • V roce 2005 byla ve Slovenské republice registrována nová odrůda ozimého tritikále NAZARET, vyšlechtěná na Šlechtitelské stanici Úhřetice, SELGEN a.s. Odrůda vznikla z kombinace (LAD388 x UH-127) x PRESTO nakřížené v roce 1992.
 • Nazaret má výbornou odolnost vyzimování potvrzenou zimou v roce 2003 , hodně odnožuje, podle výsledků prokazuje značnou odolnost rzi žitné ( 8,3 ) i k rozšiřujícímu se padlí travnímu na tritikále ( 7,8). V závislosti na ročníku je středně odolný vůči braničnatce plevové na listech ( 3-5 ). V průběhu zkoušení nebyl pozorován patrný výskyt fusarií v klase (8-9).
 • Odrůda Nazaret dává stabilní a vysoké výnosy ve většině výrobních oblastí jak Slovenské tak i České republiky. – viz tabulky :
SG-U 222 ( NAZARET ) – výsledky ŠOS SLOVENSKO
Rok zkoušení 2002 2003 2004 2005 (2002 – 2005)
Odrůda t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard
K1-Presto 7,7 99 7,3 100 7,8 92 7,4 94 7,6 96
SG-U 222 ( NAZARET ) 7,8 103 8,1 111 8,6 102 8,1 102 8,2 105
průměr standard 7,5 100 7,3 100 8,4 100 7,9 100 7,8 100
Porovnání výnosů v Sortimentu ozimého tritikále ŠS Úhřetice na průměr standard
Rok zkoušení 2002 2003 2004 2005 (2002 – 2005)
Odrůda t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard t/ha % na průměr standard
Kolor 9,5 102 9,6 101 11,5 95 9,9 102 10,1 100
Presto 9,4 101 10,5 110 12,2 100 9,9 102 10,5 103
SG-U 222 ( NAZARET ) 10,3 111 10,5 111 12 99 10,7 110 10,9 108
průměr standard 9,3 100 9,5 100 12,1 100 9,7 100 10,2 100

Zachovává si dobrý výnos při relativně nízkých vstupech, ale dokáže dobře reagovat i na vyšší intenzitu pěstování. Vzhledem ke střední odolnosti k polehání, je nuto při vyšší úrovni výživy dusíkem aplikovat morgforegulátory a to především přípravky na bázi etefonu. – viz. výsledky agrotechnického pokusu.

Agrotechnický pokus 2005 – varianty ošetření
AP1 kontrola
AP2 30 kg N (49-55 BBCH)
AP3 CCC – 2l/ha (31-32 BBCH) 30 kg N (49-55 BBCH)
AP4 CCC – 2l/ha (31-32 BBCH)
AP5 Terpal C – 2,5l/ha (37 BBCH)
AP6 Terpal C – 2,5l/ha (37 BBCH) 30 kg N (49-55 BBCH)
AP7 CCC – 2l/ha (31-32 BBCH) Terpal C – 1,5l/ha (39-45 BBCH)
AP8 CCC – 2l/ha (31-32 BBCH) Terpal C – 1,5l/ha (39-45 BBCH) 30 kg N (49-55 BBCH) LAV
AP9 CCC – 2l/ha (31-32 BBCH) Terpal C – 1,5l/ha (39-45 BBCH) + Tango Super – 1l/ha (39-45 BBCH) ™ 30 kg N LAV (49-55 BBCH)
AP10 CCC – 2l/ha (31-32 BBCH) Terpal C – 1,5l/ha (39-45 BBCH) TM + Tango Super – 1l/ha (39-45 BBCH) ™ + 30 kg N (49-55 BBCH) močovina TM
AP11 CCC – 2l/ha (31-32 BBCH) Terpal C – 1,5l/ha (39-45 BBCH) + Sportak HF – 1l/ha (39-45 BBCH) ™ 30 kg N LAV (49-55 BBCH)

Ozimé tritikále Nazaret má velmi vhodné předpoklady pro výrobu bioethanolu díky vysokému obsahu škrobu a vysoké výtěžnosti alkoholu. Viz tabulka.

Výsledky kvasné zkoušky ( sklizeň 2005 )
Odrůda Vlhkost Sušina Škrob Výtěžnost alkoholu (la/100 kg suš. obilí )
Pšenice průměr * 12,46 87,45 70,91 36,07
Tritikále NAZARET 12,15 87,85 73,89 36,43
* ( MLADKA, MERITTO, RHEIA, SVITAVA )
 • V současné době je Nazaret zařazen do výkrmových testů na drůbeži v MTD Ústrašice.
 • Výsevek je při běžném termínu výsevu 3-3,5 MKS, pouze při pozdním výsevu nebo za špatných podmínek volíme výsevek vyšší. Odrůda velmi dobře zapojuje porost.
 • Během vegetace se osvědčila kombinace ošetření morforegulátory ( CCC a etefon ) a fungicidem ( TANGO SUPER ), doplněno o přihnojení dusíkem, jak ukazují výsledky agrotechnického pokusu.
 • Odrůda Nazaret je v metání střendě ranná, ale dozrává poměrně brzy a vyžaduje včasnou sklizeň.
 • Věříme, že si NAZARET díky svým vlastnostem získá oblibu mezi pěstiteli.
 • Ing. Martin Hromádko
  Šlechtitelská stanice Úhřetice
  SELGEN a.s.

nahoru