Menu

Selgo

Ranější odrůda typu populace určená pro produkci potravinářského žita.

Dolů

Registrováno od roku 1997. Ranější odrůda typu populace určená pro produkci potravinářského žita. Odrůda je vhodná pro všechny produkční oblasti žita v ČR, zváště pro chladnější vlhčí oblasti bramborářského typu (fuzariózní oblast).

  • původ: HALO x SMH 56
  • vyšlechtěno: ŠS Krukanice
  • ranější odrůda typu populace
  • vhodná i do intenzivnějších oblastí
  • vysoký a stabilní výnos zrna
  • dobrá odolnost k poléhání
nahoru