Menu

Cedrik

Výnosná odrůda s velmi dobrou kvalitou semene

Dolů

Odrůda CEDRIK je novinkou mezi liniovými řepkami, byla vyšlechtěna firmou SELGEN, a.s. na šlechtitelské stanici v Chlumci nad Cidlinou a registrována na jaře 2017 pro EU (SK).

Jedná se o výnosnou odrůdu s velmi dobrou kvalitou semene, nejlepších výkonů dosahuje při pěstování v řepařské oblasti.

cedrik

Cedrik je ranou až středně ranou odrůdou v květu i ve zralosti. Rostliny nízkého typu dosahují průměrné výšky 140 – 145 cm. Během testování v registračních pokusech se potvrdila velmi dobrá odolnost vyzimování rostlin (96%). Cedrik rovněž vyniká výbornou odolností k poléhání – 8,9 bodů z devítibodové stupnice. Zdravotní stav je velmi dobrý, odrůda je vysoce odolná vůči bílé (sklerotiniové) hnilobě – 8,2 bodů, středně odolná proti fomovému černání stonku – 7,2 bodů a verticiliovému vadnutí – 7,1 bodů.

cedrik chor

Odrůda Cedrik je vysoce olejnatá, obsah oleje se pohybuje mezi 47 – 48% v sušině semene. Jeho výborná kvalita je dána nízkým obsahem glukosinolátů – 9,5 µmol/g semene, který se pohybuje hluboce pod povolenou normou, kyselina eruková je obsažena pouze ve stopovém množství. Zastoupení dalších mastných kyselin je standardní, přičemž obsah kyseliny olejové je mírně zvýšený (67 – 68%). Průměrná hmotnost tisíce semen je středně vysoká – 4,81 g.

cedrk tab

Cedrik je vyrovnaná odrůda, která poskytuje stabilně vysoké výnosy. Pro využití optimálního výkonu odrůdy doporučujeme dodržet výsevek 0,6 -0,7 MKS na hektar. Přehoustlý porost snižuje možnost bohatého větvení a tím i výnos semene.

nahoru