Menu

Cortes

Výkonná nízká odrůda s velmi raným kvetením, která obohatí  kolekci řepek s kratší vegetační dobou.

Dolů

Firma SELGEN, a.s. se intenzivně zabývá šlechtěním řepky ozimé 11 let , což znamená, že tento program je ze šlechtitelského hlediska velmi mladý. Přesto za tak krátkou dobu dokázala dovést k registraci už 4 liniové odrůdy, APLAUS a BENEFIT pocházející z vlastního programu a odrůdu TOTEM vyšlechtěnou firmou Serasem, která je firmou Selgen na českém trhu zastupována.

Nejnovější je registrace naší další odrůdy, linie SG-C 768, pro kterou byl vybrán název CORTES.

Jedná se o výkonnou nízkou odrůdu s velmi raným kvetením, která obohatí  kolekci řepek s kratší vegetační dobou. V průběhu registračních zkoušek prokázala kromě vysokého výnosu semene a oleje i vyšší úroveň dalších hospodářských vlastností. Co se týká kvalitativních ukazatelů – středně vysoký obsah oleje 46,7%, obsah glukosinolátů 12,85 mmol/g semene a obsah N-látek 21,2% v sušině semene.

CORTES patří mezi nízké dobře větvící odrůdy s vysokým stupněm  odolnosti vůči poléhání – tříleté hodnocení známkou 8,4 bodu  znamená  „odolná poléhání„ (bodová stupnice 9-1).  Stejně tak ve  zdravotním stavu je její hodnocení velmi pozitivní, úroveň odolnosti fomové  suché hnilobě a sklerotiniové hnilobě v bodovém hodnocení převyšuje zdravotní stav kontrolních odrůd (Labrador*, Ladoga*a Chagall*). Za zdůraznění stojí její odolnost fomové hnilobě vzhledem ke kratší vegetační době odrůdy, protože ranější materiály jsou vždy atakovány houbovými patogeny podstatně dříve.  Z toho důvodu lze považovat  tříleté hodnocení  odolnosti  fomě na úrovni 6,0 bodu za velkou přednost tohoto materiálu. I v odolnosti dalším houbovým chorobám, tj. plíseň šedá a černě vykazuje Cortes vysokou a střední odolnost. Příznivá je vyšší hmotnost tisíce semen, pohybuje se od 5,8 g do 6,3 g podle ročníku. Vyšší HTS , rychlejší podzimní vývoj a výborná pokryvnost růžice je zárukou dobře zapojeného a dobře připraveného porostu na zimní období.

 

hospodářské znaky            2009-2011

pokryvnost

začátek kvetení

délka kvetení   dny

poléhání

foma

sclerotinia

plíseň šedá

čerň

CORTES

8,1

116

28

8,4

6,0

6,0

7,4

6,6

LABRADOR*

7,9

119

26

6,4

5,8

5,9

6,7

6,6

LADOGA*

7,8

119

26

7,6

5,5

6,0

7,2

6,9

CHAGALL*

7,9

117

29

7,5

5,6

5,1

7,8

7,2

hospodářské znaky           2009-2011

délka cm

stejnoměrnost dozrávání

zralost     dny

HTS g

obsah oleje %

obsah GSL mmol/g

N-látky %

CORTES

138

7,7

202

6,04

46,7

12,85

21,2

LABRADOR*

138

7,0

205

6,08

45,6

10,26

21,3

LADOGA*

142

7,3

203

5,50

47,5

13,18

20,0

CHAGALL*

141

7,4

202

6,00

46,7

14,67

21,4

V  polně – laboratorních testech  mrazuvzdornosti v letech 2009 a 2011 opakovaně překonala linie CORTES úroveň mrazuvzdornosti testovaných standard (Navajo*, Labrador* a Ladoga*). (únor 2011 – zásahové teploty: -9,9; -11,8; -14,4 a -15,9°C) (březen 2009 – zásahové teploty: -8,1; -10,0; -11,9 a -14,9°C)

polně-laboratorní testy mrazuvzdornosti

únor 2011 % přežití

březen 2009 % přežití

CORTES

57,5

92,5

NAVAJO*

37,5

                                  83
LABRADOR*

47,5

72,5

LADOGA*

25,0

80

Věříme, že tato nová odrůda řepky ozimé, která je vhodná do všech pěstitelských oblastí, najde své místo i na českých polích .


nahoru