Menu

Radan

Středně raná odrůda dosahující vysokých výnosů zelené píce, sena, N-látek i semene.

Dolů

  • Registrován v České a Slovenské republice od roku 1981.
  • Středně raná odrůda dosahující vysokých výnosů zelené píce, sena, N-látek i semene. Nejvyššího výnosu dosahuje v bramborářském výrobním typu.
  • Předností je rychlé obrůstání po seči, velmi dobrá zimovzdornost spojená s vytrvalostí do druhého užitkového roku a zvýšená odolnost proti rakovině jetele.
  • Semeno je drobnější, žluté až žlutofialové, s průměrnou hmotností tisíce semen 1,75 g.

Doporučujeme vysévat do krycí plodiny nebo i v čisté kultuře, nejlépe časně na jaře. Letní výsevy jsou zvláště v sušších oblastech dosti rizikové. Optimální výsev je 8 milionů klíčivých semen na ha, což představuje 15 až 16 kg jetele na ha, do hloubky 1 cm.

nahoru