Menu

PlantAktiv

PlantAktiv pro rostliny je podpůrný rostlinný přípravek, který aktivuje a pomáhá k množení aerobních bakterií potřebných procesu mineralizace. To je proces rozkladu organických látek, při němž se uvolňují z organických vazeb živiny, které mohou být využity rostlinami. Mineralizací organických dusíkatých látek se většinou myslí proces amonifikace, tj. přeměna organických sloučenin na amoniak. Amoniak, uvolněný při mineralizaci,vstupuje do různých procesů v půdě, nejvíce však jako hlavní zdroj do nitrifikace. Ta je klíčovým procesem v mnoha půdách, neboť přeměňuje relativně nepohyblivou amonnou formu dusíku na dusičnanovou formu dusíku, která je pro rostliny velmi dobře přijatelná.

použití

PlantAktiv pro rostliny = zlepšení ekonomiky zemědělství

Přípravky BioAktiv jsou vyrobeny speciální fyzikální metodou zvanou biorezonance. Tato metoda používá různé přírodní materiály (uhličitan vápenatý, sulfát hořčíku, chlorid sodný) jako nosiče nových fyzikálních informací. Tyto nosiče jsou vpraveny do ultravysokého vibračního pole, kde syntetizátor předává speciální přirozené kyslíkové vibrace. Podle nálního využití jsou přidány další vibrace ze stopových prvků nebo dalších látek. Po několika hodinách rezonance přijme nosič tyto specifické informace a poté je může přenášet dále.

BA_plantaktiv-600x800

INFORMAČNÍ LETÁK 

WWW.BIOAKTIV.CZ

souhrn4roky

 

nahoru