Menu

Studentská cena

STUDENTSKÁ CENA SELGENU

 

Šlechtitelská společnost SELGEN

vyhlašuje soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky

v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin

 

 soutěž 2018 předložení práce do 31.10. 2018

Práci v elektronické podobě předkládá student se souhlasem školy, univerzity či pracoviště kde práce vznikla.

I.   cena  12000 Kč student + 6000 Kč školitel

II.  cena    8000 Kč student + 4000 Kč školitel

III. cena    6000 Kč student + 3000 Kč školitel

IV. cena    4000 Kč student + 2000 Kč školitel

V.  cena    2000 Kč student + 1000 Kč školitel

V ročníku 2017 se umístili:

1.místo: JIŘÍ MEZERA

Téma: Vyhodnocení heterogenity výnosu plodin a ověření senzorového systému pro variabilní aplikaci hnojiv

Školitel: Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

2.místo: JAN FÍLA

Téma: Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabáku

Školitel: doc. RNDr. David Honys, Ph.D.

3.místo: ADAM VAVŘÍK

Téma: Regulace výdrolu Clearfield řepky v porostu obilnin

Školitel: doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

4.místo: TOMÁŠ VLČKO

Téma: Charakteristika transgenního ječmene SCLW-GP-PHYA

Školitel: Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.

5.místo: 

FRANTIŠEK HÁJEK

Téma: Studie možnosti ovlivnění procesu transformace primární organické hmoty v kompostu ionty Ca+2 a Mg+2

Školitel: prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

STANISLAV RYS

Téma: Stanovení obsahu lipidů a profilu mastných kyselin u různých odrůd ovsa

Školitel: doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Zvláštní cena Seltonu:

Denisa Šimoníková

Téma: Studium genetické variability u vybraných druhů kostřav a jejich kříženců s rodem jílek

 

Nedosáhnou-li práce studentů požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud konstatuje, že práce kandidátů nedosahují obvyklé úrovně soutěže pro udělování cen. Je-li úroveň prací či výsledků. rovnocenná, může porota udělit více cen téhož stupně s tím, že finanční odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem. 1. cena může být udělena pouze jedna.

Hodnotící  porota: Ing.Pavel  Amler (emeritní šlechtitel), Ing. Josef Čapek CSc (SELGEN),  Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. František Khýn (RD Bezno), Ing. Tibor Sedláček (Výzkumné centrum SELTON), hodnotitel z ČZU a hodnotitel z MENDELU.

Práce a případné otázky zasílejte na adresu            jehnatova@selgen.cz

Ve Stupicích 1. 4. 2016                                                            Dr. Ing. Pavel Horčička – ředitel šlechtění

nahoru