Menu

Studentská cena

STUDENTSKÁ CENA SELGENU

 

Šlechtitelská společnost SELGEN

vyhlašuje soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky

v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin

 

 soutěž 2017 předložení práce do 23.9 2017

Práci v elektronické podobě předkládá student se souhlasem školy, univerzity či pracoviště kde práce vznikla.

I.   cena  12000 Kč student + 6000 Kč školitel

II.  cena    8000 Kč student + 4000 Kč školitel

III. cena    6000 Kč student + 3000 Kč školitel

IV. cena    4000 Kč student + 2000 Kč školitel

V.  cena    2000 Kč student + 1000 Kč školitel

V ročníku 2016 se umístili:

1.místo: MARTIN JANDA

Téma: Signální dráha kyseliny salicylové v rostlinách

2.místo: EVA SOLAŘOVÁ

Téma: Studium rozdílných adaptačních mechanismů pšenice na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší tolerancí k suchu

3.místo: PHUONG YEN LEOVÁ

Téma: Faktory ovlivňující tvorbu a dozrávání semen

4.místo: ZUZANA WIMMEROVÁ

Téma: Porovnání metod stanovení mrazuvzdornosti u ozimé pšenice

5.místo: DAVID MAREŠ

Téma: Vliv hnojení dusíkem na výnosové prvky jarního ječmene

JIŘÍ HOLEJŠOVSKÝ

Téma: Vliv hnojení dusíkem na výnosové prvky brambor

 

Nedosáhnou-li práce studentů požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud konstatuje, že práce kandidátů nedosahují obvyklé úrovně soutěže pro udělování cen. Je-li úroveň prací či výsledků. rovnocenná, může porota udělit více cen téhož stupně s tím, že finanční odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem. 1. cena může být udělena pouze jedna.

Hodnotící  porota: Ing.Pavel  Amler (emeritní šlechtitel), Ing. Josef Čapek CSc (SELGEN),  Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. František Khýn (RD Bezno), Ing. Tibor Sedláček (Výzkumné centrum SELTON), hodnotitel z ČZU a hodnotitel z MENDELU.

Práce a případné otázky zasílejte na adresu            jehnatova@selgen.cz

Ve Stupicích 1. 4. 2016                                                            Dr. Ing. Pavel Horčička – ředitel šlechtění

nahoru