Menu

Pšenice ozimá VIKI

12.7.2018
  • mimořádná kombinace jakosti a vysoké odolnosti k fuzarióze klasu
  •  vhodná pro pozdní setí
  • vysoká mrazuvzdornost
  • nejlépe hodnocená v BSA
  • v SRN nejlépe hodnocená na fusaria klasu
Kvalita zrna
Jakost E
Obsah N látek v % 13,4
Objem hmotnost 803
Sedim.test Zeleny (ml) 58
Číslo poklesu 321
Agronomická data
Ranost POLORANÁ
Délka rostlin STŘEDNÍ
Odolnost poléhání STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost DOBRÁ
K obilní předplodině TOLERANTNÍ
K pozdnímu výsevu TOLERANTNÍ
Výsevek (MKS/ha) 3,0 – 3,5
Potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
Padlí travní list DOBRÁ
Padlí travní klas VÝBRONÁ
Braničnatka lisT VÝBORNÁ
Braničnatka klas VÝBORNÁ
Rez pšeničná DOBRÁ
Fusarium klas VÝBORNÁ

 

 

 

nahoru