Menu

Pšenice ozimá STEFFI

23.8.2018
  • metání 2 dny před Bohemií
  • výnosná, vhodná do všech oblastí
  • minimální meziročníkové výkyvy ve výnosech
  • středně odolná k poléhání – doporučeny dávky morforegulátorů na horní úrovni
  • dobře odnožující rostliny, vysoké 112 cm
  • střední mrazuvzdornost – 5,2 bodu
  • dobrá odolnost padlí travnímu pšenice
  • vysoká k odolnost k žluté rzivosti pšenice (8,6 b.) feosferiové skvrnitosti pšenice v klasu (7,6 b.)
  • testuje se na pozdní výsevy
Kvalita zrna
Jakost  B
Obsah N látek v %  12,1
Objem hmotnost  805
Sedim.test Zeleny (ml)  29,4
Číslo poklesu  286
Agronomická data
Ranost RANÁ
Délka rostlin VYŠŠÍ
Odolnost poléhání  STŘEDNÍ
Mrazuvzdornost STŘEDNÍ
K obilní předplodině  STŘEDNĚ CITLIVÁ
K pozdnímu výsevu  PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ
Výsevek (MKS/ha)  3,0 – 3,5
Potřeba morforegulátoru  VYSOKÁ
Odolnost chorobám
Padlí travní list  VYSOKÁ
Padlí travní klas  VYSOKÁ
Braničnatka list  DOBRÁ
Braničnatka klas  VYSOKÁ
Rez pšeničná  DOBRÁ
Fusarium klas  DOBRÁ

 

 

nahoru