Menu

Elitní jarní pšenice ASTRID

10.1.2019
Kvalita zrna
Jakost E
obsah N látek v % 14,1
objem hmotnost 781
sedim.test Zeleny (ml) 61
číslo poklesu 310
Agronomická data
ranost POLORANÁ
délka rostlin STŘEDNÍ
odolnost poléhání STŘEDNÍ
K obilní předplodině PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ
výsevek (MKS/ha) 3,5-5
potřeba morforegulátoru STŘEDNÍ
Odolnost chorobám
padlí travní list VYŠŠÍ
padlí travní klas VYŠŠÍ
braničnatka list STŘEDNÍ
braničnatka klas VYŠŠÍ
rez pšeničná VYŠŠÍ
fusarium klas VYŠŠÍ

 

Odrůda jarní pšenice ASTRID byla registrována v roce 2012 na základě výsledků v registračních pokusech ÚKZÚZ v letech 2008, 2010 a 2011, ve kterých byla zkoušena pod označením SG-S 154-06. Odrůda ASTRID v kombinaci s výbornou pekařkou jakostí „E“, vysokým výnosem zrna, dobrým zdravotním stavem a absencí pěstitelských rizik přestavuje perspektivní odrůdu v sortimentu jarních pšenic firmy Selgen, a.s.

Odrůda ASTRID byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici Stupice, Selgen,a.s. z kombinace křížení odrůd Leguan*Svitava*Picolo.

Agrotechnické charakteristiky

ASTRID je poloraná odrůda se středně velkým zrnem. Rostliny jsou středně vysoké se střední odolností k poléhání, středně odnožující. Doporučeným opatřením je ošetření morforegulátorem v dávce 1-1,5 l/ha zejména v intenzivních podmínkách.

Výnos

ASTRID je odrůda s vysokým výnosem zrna. Svým výnosem je velmi dobré úrovní pšenic s potravinářskou jakostí „E“. Ve tříletém průměru registračních pokusů ÚZKÚZ dosáhla výnosu v ošetřené variantě pěstování 102 %. S velmi dobrými výnosovými výsledky je zkoušena i v rámci Evropské unie.

Jakost

Odrůda ASTRID se vyznačuje výbornou potravinářskou jakostí třídy „E“, jedná se o elitní pekařskou pšenici. Odrůda se vyznačuje zejména velmi vysokým objemem pečiva, vysokým obsahem N látek v sušině, vysokou vazností mouky, která je důležitým pekařským parametrem. Odrůda má vysokou objemovou hmotnost a stabilní, vysoké číslo poklesu. Astrid má velmi dobrou odolnost proti porůstání v klasu i v nepříznivých ročnících.

Odolnost k chorobám

Astrid je odrůdou s dobrým zdravotním stavem. Má zejména dobrou odolnost k napadení padlím travním jak na listu, tak i v klasu a velmi dobrou odolnost ke rzi pšeničné a fuzariózím klasu. Při silném infekčním tlaku je vhodné ošetření proti listovým chorobám a chorobám klasu fungicidem.

 

nahoru