Menu

Merlin

Předností této bělokvěté odrůdy je stopové množství taninu v osemení.

MerlinDolů

  • Zkoušen v registračních pokusech v letech 1998 – 2000 pod označením SG-C 8. Povolen v roce 2001.
  • Předností této bělokvěté odrůdy je stopové množství taninu v osemení. Tanin patří do skupiny antinutričních látek, které snižují stravitelnost krmiva.
  • MERLIN je odrůdou nízkého raného typu, vhodný k produkci zrna a k využití jako krycí plodiny pro víceleté pícniny a kmín.
  • Od ostatních klasických odrůd se odlišuje bílou barvou květu a světle šedou barvou zrna, HTS se pohybuje v rozmezí 530 – 550 g.

  Stručná charakteristika

  • beztaninový typ s bílým květem
  • výnosově na úrovni klasických odrůd
  • ranější zrání
  • velmi dobrá odolnost poléhání a lámání lodyh
  • kratší lodyha
  • dobrý zdravotní stav
  • je vhodná do všech výrobních oblastí doporučených pro pěstování bobu
  • lépe jí vyhovují teplejší polohy
  • je o 2 dny ranější ve zralosti než klasické barevné odrůdy
  • má kratší lodyhu o 20 cm než ostatní české odrůdy
  • je odolnější poléhání a lámání lodyh
  • vykazuje dobrou odolnost chorobám

  Doporučení pro pěstitele

  Vhodné půdní podmínky

  Hlinité až jílovitohlinité půdy s dobrou vodní jímavostí, nevýsušné polohy s půdní reakcí neutrální až slabě kyselou.

  Výsevek

  0,6 – 0,7 MKS na hektar

  Termín a způsob setí

  Velmi časný do dobře připravené půdy, hloubka setí 6 – 8 cm

  Hnojení

  Střední dávky P a K dle půdní zásoby, N není nutný – lze použít startovací dávku do 20 kg/ha.

  Ošetření

  Semenářské porosty ošetřit preemergentně herbicidy proti zaplevelení, během vegetace nutný postřik insekticidem proti mšicím.
nahoru