Menu

Mistral

MISTRAL je vhodná do všech výrobních oblastí doporučených pro pěstování bobu.Mistral je odrůda nízkého poloraného typu, vhodná k produkci zrna a jako krycí plodina pro víceleté pícniny a kmín.

Dolů

 • Odrůda zkoušena v registračních pokusech v letech 1999-2001 pod označením SG-C4.
 • MISTRAL je odrůda se sníženým obsahem významné antinutriční látky – taninu. Předností této odrůdy je možnost vysokého využití ve výživě hospodářských zvířat.
 • MISTRAL je vhodná do všech výrobních oblastí doporučených pro pěstování bobu.
 • MISTRAL je odrůda nízkého poloraného typu, vhodná k produkci zrna a jako krycí plodina pro víceleté pícniny a kmín.
 • Od ostatních klasických odrůd se odlišuje bílou barvou květu a světlou barvou zrna, HTS se pohybuje v rozmezí   550-560 g, tvar zrna je plný.

Stručná charakteristika

 • Beztaninový bělokvětý typ
 • Výnosný
 • Poloraný
 • Odolný proti poléhání a lámání lodyh
 • Dobrý zdravotní stav
 • lépe jí vyhovují teplejší polohy
 • je o 2 dny ranější ve zralosti než klasické barevné odrůdy
 • má kratší lodyhu o 20 cm než ostatní české odrůdy
 • je odolnější poléhání a lámání lodyh
 • vykazuje dobrou odolnost chorobám

Doporučení pro pěstitele

Vhodné půdní podmínky Hlinité půdy s dobrou vodní jímavostí, nevýsušné polohy s půdní reakcí neutrální až slabě kyselou.
Výsevek 0,6 – 0,7 MKS na hektar
Termín a způsob setí Velmi časný do dobře připravené půdy, hloubka            setí 6-8 cm
Hnojení Střední dávky P a K dle půdní zásoby, N není nutný – lze použítstartovací dávku do 20 kg/ha
Ošetření Semenářské porosty ošetřit preemergentně herbicidy proti mšicím
nahoru