Menu

Gambit

Je vhodný pro zakládání směsek a siláží. Má vyrovnaný zdravotní stav převyšující většinu odrůd.

GambitDolů

Historie odrůdy
Původ 1943/1289 X KAMELOT
Rok registrace 2011
Vyšlechtěno ŠS LUŽANY
  • Gambit je semi-leafless žlutosemenná, pozdní odrůda. Gambit jsou vysoké rostliny se střední odolností k poléhání. 
  • Je vhodný pro zakládání směsek a siláží. 
  • Má vyrovnaný zdravotní stav převyšující většinu odrůd. 
  • Tříletý průměrný výnos (2008-2010) ve zkouškách ÚKZÚZ 105,5%. 
  • Kulatá semena jsou barevně vyrovnaná s velmi nízkou aktivitou trypsin-inhibitoru.
  • Obsah dusíkatých látek je středně vysoký až vysoký.

nahoru