Menu

Impuls

Polopozdní, zelenosemenná odrůda typu semi-leafless

Dolů

Historie odrůdy
Původ  SG-L 3197 x TERNO
  • Nejvyšší výnosy ze sortimentu zelených hrachů
  • Středně vysoké rostliny s nadprůměrnou odolní k poléhání
  • Velmi dobrý zdravotní stav
  • Vysoká odolnost ke kořenovýcm chorobám a fuzáriím
  • Výborný pro produkci zrna, HTZ 287 g
  • Kosočtverečná, barevně velmi vyrovnaná semena
  • Výsevek 0,9 – 1,0 mil. klíčivých semen
  • Vysoký výnos N-látek z hektaru, nízký obsah TIA
nahoru