Menu

Poseidon

Velmi dobrá odolnost k poléhání

Dolů

Historie odrůdy
Původ SG-L 2931 x S 9295 A
Rok registrace 2016 ve Francii po 2 letech zkoušení
Vyšlechtěno ŠS Lužany
  • Zelenozrnné, nižší vzrůst, HTS kolem 280 g.
  • Velmi dobrá odolnost ke kořenovým chorobám
  • Velmi dobrá odolnost k poléhání
  • Vysoký výnos též v USA a Irsku
nahoru